Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

sabato 18 dicembre 2010

Linguaggio: Banca (Parte Seconda)

Il fallimento
Η πτώχευση
Il passivo
Παθητικό
L’attivo
Ενεργητικό
L’inattivo
μη ενεργό
Il capitale
Το κεφάλαιο
Essere in rosso
Είμαι παθητικός
Il conto e rosso
Ο λογ/σμός είναι ανενεργός
Il libretto di banca
Τραπεζικό βιβλιάριο
Il biglietto di banca
Τραπεζογραμμάτιο
La bancarotta
Χρεωκοπία/πτώχευση
Il prestito bancario
Ταπεζικό δάνειο
Dare a/in prestito
Δανείζω
Prestito a interesse
Έντοκο δάνειο
Denaro liquido
Ρευστό χρήμα
Agente di borsa
Χρηματιστής
Il bollettino di borsa
Δελτίο χρηματιστηρίου
L’azione nominativa
Ονομαστική μετοχή
Carta di credito
Πιστωτική κάρτα
Comprare a credito
Αγοράζω με πίστωση
Degno di credito
Φερέγγυος

Nessun commento:

Posta un commento