Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

venerdì 12 agosto 2011

Condizionale Semplice – Δυνητική Ενεστώτα

H Condizionale Semplice είναι μια έγκλιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, αντιστοιχεί στην ευκτική των ελληνικών (πχ. Θα ήθελα).

Χρήση:

1. Επιθυμία
Vorrei andare al mare.

2. Πράξη που είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί στο μέλλον.
Potrebbe venire anche Piero con noi.

3. Παράκληση ή ερώτηση με ευγενικό τρόπο.
Mi daresti il tuo numero di telefono.

4. Αμφιβολία/αβεβαιότητα
Saresti disposto ad accettare una proposta del genere?

5.Υποθετικός λόγος (δεύτερο είδος)
Se fossi ricco, comprerei una Ferrari.Σχηματισμός:Parl-ARE
Scriv-ERE
Part-IRE
io
parl-erei
scriv-erei
part-irei
tu
parl-eresti
scriv-eresti
part-iresti
lui, lei, Lei
parl-erebbe
scriv-erebbe
part-irebbe
noi
parl-eremmo
scriv-eremmo
part-iremmo
voi
parl-ereste
scriv-ereste
part-ireste
loro
parl-erebbero
scriv-erebbero
part-irebbero


H condizionale είναι συγγενής με τον μέλλοντα και τα ανώμαλα ρήματα της λοιπόν σχηματίζονται με βάση τα ανώμαλα ρήματα του μέλλοντα.


Ανώμαλα Ρήματα-Verbi irregolari
Infinito
Futuro
Condizionale
essere
sarò
sarei
fare
farò
farei
stare
starò
starei
dare
darò
darei
andare
andrò
andrei
avere
avrò
avrei
dovere
dovrò
dovrei
potere
potrò
potrei
sapere
saprò
saprei
vedere
vedrò
vedrei
vivere
vivrò
vivrei
bere
berrò
berrei
porre
porrò
porrei
rimanere
rimarrò
rimarrei
tenere
terrò
terrei
tradurre
tradurrò
tradurrei
venire
verrò
verrei
volere
vorrò
vorrei

Nessun commento:

Posta un commento