Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

mercoledì 16 novembre 2016

Chiavi Prova d' Ascolto (livello medio 1-18) Edizioni: La certosa

1. Messaggio Telefonico 1

1.F /2.V /3.F /4.V /5.V /6.F /7.F /8.F /9.F /10.F

2. Pane alle noci

1.V /2.F /3.F /4.F /5.V /6.F /7.F /8.V /9.F /10.F

3. Colloquio di lavoro

1.D /2.A /3.C /4.D 

4. Dalla Russia col caviale

1.d /2.c /3.b /4.c /5.a

1/ si e' diffuso 2. verso il 1920 3. non c'e' bisogno 4. anche di pesce 
5. si usa 6. in anticipo rispetto 7. in frigorifero 8. carta da cucina 

5. Messaggio Telefonico 2

1.F /2.F /3.V /4.F /5.F /6.F /7.V /8.F /9.F /10.V

6. L' oroscopo

1.V /2.F /3.V /4.V /5.F /6.V /7.F /8.V /9.F /10.V

7. Il compleanno

1.V /2.V /3.V /4.V /5.F /6.F /7.F /8.V /9.F /10.F/ 11.F/ 12.F

1. si fanno 2. la paga di 3. torta di riso 4. la grande giornata 5. emozionata 6. ha copiato
7. dalla porta 8. penombra 9. non verra' 10. se ne andranno

8. L' atlante del sapere

1.b /2.c /3.d 

9. La cucina dell' antica Roma

1.c /2.c /3.b

10. Un' eroica micia

 1.c /2.b /3.a/ 4.b./ 5.c

1. istinto materno, 2. le fiamme 3. scoppiato un incedio 4. i suoi cuccioli
5. pericolante 6 attorno 7. la loro sopravvivenza 8, riaperto gli occhi

11. Invito a cena

1.V /2.F /3.V /4.V /5.F /6.F /7.F /8.V /9.F /10.V

12.Viaggio organizzato

 1.b /2.c /3.b
1. mi sono recata 2. pari alla meta' 3. per versare il saldo 4. ai miei occhi 
5. avrei dovuto controllare 6. anche una telefonata 7. e' tenuto a 8. lettura del contratto

13. Fiuggi

 1.d /2.b /3.b/ 4.c./ 5.b

1.dal vecchio paese, 2.del XII secolo 3. il grande Michelangelo 4. delle sue acque
5. all' alta qualita' 6 posizione invidiabile 7. nei mesi piu' caldi 8, la possibilita'

14. Telegiornale

1.F /2.F /3.V /4.F /5.V /6.F /7.F /8.F /9.V /10.V

15. La donna nell' antica Roma

1.F /2.F /3.V /4.V /5.F /6.V

1.della vita familiare 2. di cui 3.condizioni di schiavitu' 4. di quelle ricche 5. di lana o tela

16. Il pendolino

 1.c /2.b /3.d/ 4.b./ 5.b/ 6.c

17.Al circo

 1.c /2.d /3.c/ 4.c

18. Todi: Marmi d' epoca e gioielli deco

1.F /2.V /3.F /4.V /5.F /6.F

1. un aspetto insolito 2. e di commercio 3. pubblico piu' vasto 4. con l'esposizione 
5. giocattoli d'epoca
Διαγωνισμός Βιβλίων! Prova di Ascolto -medio-

Ακόμα ένας διαγωνισμός για βιβλία ιταλικών, σήμερα εστιάζουμε σε βιβλία εκμάθησης της γλώσσας! Συγκεκριμένα δίνουμε έμφαση στο ascolto!
Θα δωθούν 2 αντίτυπα σε 2 τυχερούς -με τα cd τους- του βιβλίου Prova di Ascolto -livello medio- από τις εκδόσεις certosa, πρόκειται για παλαιότερες εκδόσεις που δεν μπορείτε πλέον να βρείτε στο εμπόριο και για αυτό πολύτιμες!!

Κερδίστε τα βιβλία για την κατανόηση των ακουστικών κειμένων και εξασκηθείτε στην ιταλική γλώσσα! Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν στην σελίδα Μαθαίνουμε Ιταλικά την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016!

Για να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε like και share στην σελίδα Μαθαίνουμε Ιταλικά στο facebook, και να αφήσετε το σχόλιο σας κάτω από το post του διαγωνισμού στην σελίδα facebook!