Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

mercoledì 31 marzo 2010

Espressioni idiomatiche con l' avverbio sotto


Sotto

Sottoalimentazione
Sottobosco
Sottobicchiere
Sottobraccio
Sottocapo
Sottocchio
Sottoccupazione
Sottochiave
Sottocoppa
Sottocosto
Sottocultura
Sottocuoco
Sottofamiglia
Sottogamba
Sottogenere
Sottogonna
Sottogoverno
Sottogruppo
Sottoinsieme
Sottolinguale
Sottolio
Sottomano
Sottomarino
Sottomesso
Sottonotato
Sottopassaggio
Sottopopolazione
Sottoposto
Sottoperfetto
Sottoprezzo
Sottoprodotto
Sottordine
Sottoscritto
Sottoscrittore
Sottosopra
Sottostante
Sottostazione
Sottosuolo
Sottosviluppato
Sottotetto
Sottotitolo
Sottovaso
Sottovia
Sottovoce
Sottosviluppato
Sottotetto
Sottotitolo
Sottovaso
Sottovia
Sottovoce
Sottovia
Sottovoce

Cercate di trovare il significato delle espressioni!
Inviate le risposte a: ikaramali@hotmail.com

Preposizioni DI o DA


Di o Da

1. Di e Da indicano l’origine o la provenienza di una persona/cosa, con questa differenza:

 Verbo ESSERE + DI + CITTA
 Verbo VENIRE + DA+ NAZIONE (con articolo)
+ CITTA (senza articolo)


Esempi:

Sono di Londra
Siamo di Bologna (Indica la vera origine)
Questo prosciutto è di Parma


Vengo dall’ Inghilterra
Lui viene da Berlino (Indica la provenienza,
forse non la vera origine)


2. Usiamo DI o DA dopo qualcosa/niente con questa differenza:

 qualcosa/niente + DI + aggettivo
 qualcosa/niente + DA + infinito


Esempi

Vuoi qualcosa da bere? (indica la funzione)
Si, grazie, qualcosa di fresco. (indica la qualità)

3. Usiamo DI o DA per indicare la funzione o il contenuto.

 Un bicchiere di acqua (indica il contenuto)
Un bicchiere da acqua (indica la funzione)

Esempi
• Una tazza di caffé
Una tazza da caffé
• Un cucchiaino di zucchero
Un cucchiaino da zucchero
• Un campo di soia
Un campo da soia

lunedì 22 marzo 2010

Espressioni idiomatiche con il verbo essere

Essere... prima parte
.....a carico di
.....a cavallo
.....a coscienza di q.sa
.....a corto di quattrini
.....a dieta
.....a digiuno
.....a disposizione
.....a parte di q.sa
.....a pezzi
.....a terra
.....a ferri corti con q.no
.....al colmo dell’ira
.....al corrente di q.sa
.....al largo
.....al settimo cielo
.....al verde
.....all’ a
.....all’ asciutto
.....all’ avanguardia
.....all’esame
.....all’olio santo
.....all’osso
.....alla fame
.....alla testa di q.sa
.....da..
.....di bocca buona
.....di buon umore
.....di buona dentatura
.....di casa
.....di manica stretta
.....di mente chiusa
.....di oscuri natali
.....di pasta frolla
.....di peso
.....di piantone
.....di umore nero
.....in alto mare

Cercate di trovare il significato delle espressioni!
Inviate le risposte a: ikaramali@hotmail.com