Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

giovedì 11 agosto 2011

Imperfetto –Παρατατικός

Ο Imperfetto εκφράζει τη διάρκεια μιας πράξης ή μιας κατάστασης στο παρελθόν και αντιστοιχεί στον Παρατατικό των ελληνικών.

Χρήσεις:

1. Διάρκεια στο παρελθόν

Quando andavo da loro portavo sempre dei fiori


2. Αναφορά σε μια συγκεκριμένη στιγμή του παρελθόντος όπου μια πράξη βρισκόταν σε εξέλιξη

Ieri alle 9 io dormivo.
Nel 2010 vivevamo ad atene.


3. Παράλληλες πράξεις στο παρελθόν.

Mentre studiavo mia madre ascoltava la radio.


4. Περιγραφή που ανήκει στο παρελθόν (αφορά κυρίωςεμφάνιση, φυσική ή ψυχική κατάσταση.

Era una ragazza bella e aveva gli occhi verdi.
Era una bella giornata.


5. Πράξη που μπορούσε να συμβεί αλλά δεν συνέβη.

Dovevo svegliarmi alle 8 ma ero troppo stanco.


6, Παρελθοντική πράξη η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μια άλλη η οποία εκφράζεται με passato prossimo.

Mentre camminavo ho incontrato Mario.


Σχηματισμός:
Όπως σε όλους τους απλούς χρόνους ο imperfetto σχηματίζεται προσθέτοντας στο θέμα του απαρεμφάτου τις καταλήξεις της αντίστοιχης συζυγίας.


Parl-ARE
Scriv-ERE
Part-IRE
io
parl-avo
scriv-evo
part-ivo
tu
parl-avi
scriv-evi
part-ivi
lui, lei, Lei
parl-ava
scriv-eva
part-iva
noi
parl-avamo
scriv-evamo
part-ivamo
voi
parl-avate
scriv-evate
part-ivate
loro
parl-avano
scriv-evano
part-ivano
Essere
Avere
io
ero
avevo
tu
eri
avevi
lui, lei, Lei
era
aveva
noi
eravamo
avevamo
voi
eravate
avevate
loro
erano
avevano


Ανώμαλα Ρήματα/Verbi irregolari


Fare
Dire
Bere
Porre
Tradurre
io
facevo
dicevo
bevevo
ponevo
traducevo
tu
facevi
dicevi
bevevi
ponevi
traducevi
lui, lei, Lei
faceva
diceva
beveva
poneva
traduceva
noi
facevamo
dicevamo
bevevamo
ponevamo
traducevamo
voi
facevate
dicevate
bevevate
ponevate
traducevate
loro
facevano
dicevano
bevevano
ponevano
traducevano1 commento: