Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

giovedì 21 dicembre 2017

Certificazioni - Elementare (livello 2) - Edizioni Certosa

Chiavi: Certificazioni elementare

Libri italiani: Certificazioni
Livello 2

COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI A
1.c - 2.c - 3.a - 4.c -5.c - 6.a - 7.b - 8.b - 9.c - 10.c - 11.c -
12.a -13.a - 14.a - 15.b - 16.b - 17.c - 18.b - 19.a - 20.a 21.b - 22.b - 23.c - 24.c -25.a - 26.c - 27.b - 28.b - 29.c - 30.c - 31.c - 32.c -33.a - 34.a - 35.b - 36.b - 37.a - 38.c - 39.a - 40.b - 41.a


COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI B
1. a.sí/b.sí/c.no/d.sí/e.no/f.sí/g.sí/h.no/i.no
2. a.sí/b.sí/c./d.sí/e.no/f.no/g.no/h.no/i.no
3. a.no/b.sí/c./d.no/e.no/f.no/g.no/h.no/i.
4. a.sí/b.sí/c.no/d.no/e./f.sí/g.sí/h.no/i.sí/l.no
5. a.sí/b.sí/c./d.no/e./f.no/g.no/h./i.no/l.
6. a.no/b.sí/c./d.no/e.no/f.sí/g.sí/h.no/i.
7. a.sí/b.sí/c./d.no/e./f.no/g.no/h./i.sí/l.no
8. a.sí/b.sí/c./d.no/e.no/f./g.

9. a.sí/b.sí/c.no/d.no/e./f.no/g.no/h.no/i.
10. a.no/b.sí/c./d.sí/e./f.no/g.
11. a.sí/b.sí/c./d.no/e.no/f.no/g.
12. a.sí/b.sí/c.no/d.no/e./f.sí/g.no
13. a.sí/b.sí/c.no/d.no/e./f.sí/g.no
14. a.sí/b.sí/c./d.sí/e.no/f.no/g.no/h./i.no
15a.sí/b.sí/c.no/d.no/e./f.
16. a.sí/b.sí/c.no/d.no/e./f.no/g.sí/h.no


COMPETENZA LINGUISTICA - A

1. a. finche' - 2. a.quando/b.percio' - 3. a.siccome - 4.a. anche se -5. a. tuttavia - 6. a. dopo che - 7. a.finalmente - 8. a. ma - 9. a. o - 10.a. neanche - 11. a. anche - 
12.a. cosí -13.a. tranne - 14.a. ne' /b. ne' - 15.a. sia/b. sia - 16.a.perche'- 17.percio'- 18.a. ma- 19.a.anche - 20.a. eccetto 21. a. siccome 22.a. finche'  - 23.a.quando 24.a.quando'- 25. a. appena - 26.a.mentre/b.ma- 27.a.se - 28.a. oltre 29. a. inoltre
30.a.mentre/b.percio'- 31.a.perche' - 32.a. anche 33. a. quando 34. a. perche'


COMPETENZA LINGUISTICA - B
1. 1.a/2.a/3.c/4.b/5.b/6.a/7.c/8.b/9.b/10.b/11.a/12.a/13.c/14.b
    2. 1.b/2.a/3.c/4.b/5.a/6.b/7.a/8.a/9.b/10.a
   3.   1.b/2.a/3.b/4.c/5.c/6.b/7.a/8.b/9.b/10.a
   4     1.b/2.c/3.c/4.b/5.c/6.a/7.c/8.a/9.a/10.a
   5.   1.a/2.b/3.c/4.b/5.a/6.b/7.c/8.b/9.b/10.a
   6.  1.b/2.c/3.b/4.a/5.c/6.a/7.b/8.b/9.b/10.b  
  7.   1.b/2.a/3.c/4.b/5.b/6.c/7.c/8.c/9.c/10.b
   8.   1.a/2.b/3.a/4.a/5.b/6.c/7.c/8.b/9.a/10.c  
   9.   1.b/2.c/3.b/4.a/5.c/6.b/7.b/8.a/9.c/10.a
  10. 1.a/2.c/3.a/4.b/5.b/6.a/7.c/8.b/9.a/10.b 
  11.   1.b/2.c/3.b/4.b/5.b/6.a/7.b/8.a/9.a/10.c
  12.   1.a/2.b/3.b/4.c/5.c/6.a
  13.   1.a/2.b/3.c/4.b/5.a/6.c/7.b/8.b/9.b/10.b
114. 1.b/2.c/3.a/4.a/5.b/6.c/7.c/8.c/9.b/10.c  
  15.  1.b/2.b/3.c/4.c/5.b/6.b/7.a/8.a/9.b/10.a
  16.  1.c/2.b/3.b/4.c/5.b/6.a/7.c/8.b/9.a/10.b
  17.   1.c/2.a/3.a/4.c/5.a/6.a/7.a/8.b/9.a/10.b
  18.   1.b/2.a/3.b/4.b/5.b/6.c/7.b/8.a
  19.   1.a/2.b/3.c/4.b/5.b/6.a/7.c/8.b
120. 1.a/2.c/3.c/4.b/5.b/6.b/7.b/8.b/9.a/10.c
  

COMPETENZA LINGUISTICA - C
 1. mi/ne/a
\/     2. l'/o
       3. mi/te l'/o
       4. La
       5. vi/gli/ce li/ i
       6. mi/ l'/ o
       7. mi/gli
       8. ci/ci
       9.mi/gli 
      10. l'/ a/ l'/ a
      11. mi
      12. me l'/ o
      13. mi/gli
      14. ci/li
      15. Le/La      
      16. mi/ mi
      17. ne/ne
      18. lo
      19. gli
      20. ne/ e
      21. te ne
      22. gliel'
      23. ne/a
      24. Le
      25. ne/i/l'/o
      26. li/ i
      27. vi/ i (o)
      28. le/ e/ne/a
      29. li/i/gli
      30. ne/e/l'/o
      31. mi/ te lo
      32. ti
      33.Le
      34. ti


sabato 21 ottobre 2017

Film Italiani: Se Dio vuole (2015)

Πρόκειται για μια πολύ ωραία κωμωδία στην οποία πρωταγωνιστής είναι ο Tommaso, διαπρεπής καρδιοχειρούργος ο οποίος ζει με την γυναίκα του Carla, οι δύό του έχουν δυο παιδιά τα οποία δεν ζουν πλέον μαζί τους. Τον τελευταίο καιρό ο Andrea εμφανίζεται αλλαγμένος, κλείνεται στον εαυτό του και δεν λέει σε κανέναν που πηγαίνει, η οικογένεια αρχίζει να πλάθει σενάρια και υποθέτει ότι ο Andrea είναι gay. Εκείνος καλεί την οικογένεια για να κάνει μια ανακοίνωση και η οικογένεια πιστεύοντας ότι έχει κάνει την σωστή υπόθεση συζητά το πως θα στηρίξει τον Andrea, εκείνος όμως τους αποκαλύπτει ότι θέλει να γίνει ιερέας γεγονός που παίρνει πολύ βαριά ο πατέρας του ο οποίος είναι άθεος!


Η βαθμολογία της ταινίας στο IMDb είναι 6,7/10!

To trailer της ταινίας