Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

mercoledì 20 marzo 2013

Futuro Composto

Ο futuro composto (ή futuro anteriore) εκφράζει μια μελλοντική πράξη η οποία θα έχει ολοκληρωθεί στο μέλλον πριν από μια άλλη μελλοντική πράξη. 

Quando avrò finito di lavorare, tornerò a casa.
Appena avrò finito il ripasso, scriverò il test. 

Όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα ο futuro composto συνδέεται λόγω της ιδιότητας του με τους συνδέσμους όπως: appena, non appena, quando, dopo che

Σχηματισμός:
Όπως όλοι οι σύνθετοι χρόνοι σχηματίζεται με την χρήση των βοηθητικών ρημάτων (essereavere) στον futuro και την παθητική μετοχή (participio passato). Για την επιλογή του βοηθητικού ρήματος, καθώς και για τον σχηματισμό της μετοχής ισχύει ότι έχουμε δει στον passato prossimo.

Ως παραδείγματα κλίσης παραθέτω το essere και το avere, και ανάλογα ισύει το ίδιο μοντέλο για όλα τα ρήματα!

essere
avere
io
sarò stato/a
avrò avuto
tu
sarai stato/a
avrai avuto
lui/lei/lei
sarà stato/a
avrà avuto
noi
saremo stati/e
avremo avuto
voi
sarete stati/e
avrete avuto
loro
saranno stati/e
avranno avuto

Grammatica: Futuro Semplice


Futuro Semplice, ο απλός μέλλοντας είναι ο χρόνος που εκφράζει μια κατάσταση ή πράξη που θα συμβεί σε αν κοντινό ή μακρινό μέλλον!
Θυμίζουμε οτι τα ρήματα στα ιταλικά χωρίζονται σε 3 συζυγίες:
σε -are, -ere  και -ire όπως πχ. parlare, prendere, finire.
Για τον σχηματισμό του ενεστώτα καθώς και όλων των χρόνων αφαιρούμε από τα απαρέμφατα τις καταλήξεις (-are, -ere, -ire ανάλογα την περίπτωση) και προσθέτουμε τις καταλήξεις του κάθε χρόνου.

Σχηματισμός:
Ρήματα σε –are

Parl-are
Ρήματα σε -ere

Prend-ere
Ρήματα σε –ire

  Part-ire                        Fin-ire
Io
parl- erò
prend- erò
part- irò
fin- irò
tu
parl- erai
prend- erai
part- irai
fin- irai
lui/lei/Lei
parl- erà
prend- erà
part- irà
fin- irà
noi
parl- eremo
prend- eremo
part- iremo
fin- iremo
voi
parl- erete
prend- erete
part- irete
fin- irete
loro
parl- eranno
prend- eranno
part- iranno
fin- iranno
·        
         Verbi irregolari
Essere
Avere
Io
sarò
avrò
tu
sarai
avrai
lui/lei/Lei
sarà
avrà
noi
saremo
avremo
voi
sarete
avrete
loro
saranno
avranno

 Lista dei verbi irregolari
dare
darò
vivere
vivrò
fare
farò
bere
berò
stare
starò
porre
porrò
potere
potrò
rimanere
rimarrò
sapere
saprò
tenere
terrò
vedere
vedrò
tradurre
tradurrò
andare
andrò
trarre
trarrò
cadere
cadrò
venire
verrò
godere
godrò
volere
vorrò


·         

      Ρηματα σε –care και –gare
Τα ρήματα που λήγουν σε –care και –gare για να διατηρήσουν τον “σκληρό ήχο” παίρνουν ένα h πριν τις καταλήξεις του μέλλοντα.
dimenticare
pagare
Io
dimenticherò
pagherò
tu
dimenticherai
pagherai
lui/lei/Lei
dimenticherà
pagherà
noi
dimenticheremo
pagheremo
voi
dimenticherete
pagherete
loro
dimenticheranno
pagheranno
·         Ρήματα σε –ciare και –giare
Τα ρήματα που λήγουν σε –ciare και –giare στον μέλλοντα αποβάλλουν το – i- και παίρνουν κατευθείαν τις καταλήξεις του μέλλοντα.
cominciare
mangiare
Io
comincerò
mangerò
tu
comincerai
mangerai
lui/lei/Lei
comincerà
mangerà
noi
cominceremo
mangeremo
voi
comincerete
mangerete
loro
cominceranno
mangeranno