Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

martedì 19 luglio 2011

Grammatica: Presente Indicativo I (verbi regolari)

Ενεστώτας! Πρόκειται για τον χρόνο που εκφράζει το παρόν. 
Θυμίζουμε οτι τα ρήματα στα ιταλικά χωρίζονται σε 3 συζυγίες:
σε -are, -ere  και -ire όπως πχ. parlare, prendere, finire.
Για τον σχηματισμό του ενεστώτα καθώς και όλων των χρόνων αφαιρούμε από τα απαρέμφατα τις καταλήξεις (-are, -ere, -ire ανάλογα την περίπτωση) και προσθέτουμε τις καταλήξεις του κάθε χρόνου.
Ρήματα σε –are

Parl-are
Ρήματα σε -ere

Prend-ere
Ρήματα σε –ire

Part-ire                                                 Fin-ire
Io
parl- o
prend- o
part- o
fin- isco
tu
parl- i
prend- i
part- i
fin- isci
lui/lei/Lei
parl- a
prend- e
part- e
fin- isce
noi
parl- iamo
prend- iamo
part- iamo
fin- iamo
voi
parl- ate
prend- ete
part- ite
fin- ite
loro
parl- ano
prend- ono
part- ono
fin- iscono
O παραπάνω πίνακας αναφέρεται στα ομαλά ρήματα του Ενεστώτα!

Στην κατηγορία των ρημάτων σε –ire υπάρχουν 2 τρόποι κλίσης και θα πρέπει να απομνημονεύσουμε τα ρήματα που κλίνονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Όπως το partire κλίνονται τα περισσότερα ρήματα όπως: aprire, dormire, offrire, fuggire, vestire, sentire, seguire, coprire ecc.


Όπως το finire κλίνονται λιγότερα ρήματα όπως: pulirecostruirecapire,ecc.


Για τα ανώμαλα ρήματα του ενεστώτα κοιτάξτε το Presente Indicativo II (verbi irregolari)

Nessun commento:

Posta un commento