Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

mercoledì 20 luglio 2011

Pronomi indiretti-Οι έμμεσες αντωνυμίες


Οι έμμεσες αντωνυμίες mi, ti, gli, le, Le, ci,vi, gli αντικαθιστούν το έμμεσο αντικείμενο και μεταφράζονται με γενική.

Ισοδυναμούν με την πρόθεση α + αντικείμενο.
Es. Mario parla a Sandra (a lei)-----le parla.
      Vittorio telefona a Gianni (a lui)-----gli telefona.

*H θέση των pronomi indiretti είναι πάντα μπροστά από το ρήμα: le parlo, ti scrivo.

*Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αντωνυμία gli, η οποία στον ενικό χρησιμοποιείται μόνο για το αρσενικό ενώ αντίθετα στον πληθυντικό χρησιμοποιείται και για τα 2 γένη.
Es. Gli presento Mario------Gli presento.
      Telefono a Laura e Gianna------Gli telefono.
      Telefono a Marco e Fabio----Gli telefono.

*H αντωνυμία gli  στο γ’ πληθυντικό είναι δυνατόν να αντικατασταθεi από το loro το οποίο όμως ακολουθεί το ρήμα.
Es. Telefono loro.

Θέση των Pronomi indiretti

 1. Πριν το ρήμα.
 Es.  Gli  spieghero tutto.
         Le diro tutta la verita.

 1. Ενωμένα με το απαρέμφατο.
Es.   Devo dirti una cosa spiacevole.
         Vuole regarle un anello d’oro.

 1. Mε τα ρήματα dovere, potere, volere και sapere συντάσσονται με 2 τρόπους
Es.   Le devo parlare-----------Devo parlale

→Το ρήμα piacere συντάσσεται πάντα με pronomi indiretti. Στους σύνθετους χρόνους όμως υπάρχει η συμφωνια της παθητικής μετοχής.
Es. Ti è piaciuto il libro?
      Ti è piaciuta la borsa?
            Ti sono piaciuti gli attori?
            Ti sono piaciute le foto? 

Προστακτική και αντωνυμίες

*Στον καταφατικό τύπο τα pronomi μπαίνουν στο τέλος του ρήματος σχηματίζοντας μια λέξη ενώ ο τονισμός δεν αλλάζει.
Es. lascia----lasciami!
      Prendi!------prendilo!

*Στον αρνητικό τύπο υπάρχει η δυνατότητα διπλής σύνταξης.
Es. Non comprarlo!------Non lo comprare!
      Non compriamolo!------Non lo compriamo!
       Non lo comprate!------Non lo comprate!

*Tα ρήματα andare, dare, fare, stare, dire έχουν μια ιδιομορφία στο β’ ενικό πρόσωπο και γίνονται va’, da’, fa’, sta’, di’, όταν αυτοί οι τύποι ενώνονται με τα pronomi διπλασιάζεται το σύμφωνο του pronome. Εξαίρεση αποτελεί η αντωνυμία gli.
Es. Anna dammi (da+mi) una mano.
                                                         
                                                          

1 commento:

 1. Vuole regalarle un anello d’oro.
  (Λείπει μία συλλαβή από το ρήμα regalarle)

  Non compratelo! ---- Non lo comprate!
  (Εκ παραδρομής έχει γραφεί ακριβώς το ίδιο και στους δύο τύπους σύνταξης)

  RispondiElimina