Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

mercoledì 20 luglio 2011

Essere o Avere

Essere o Avere
Essere παίρνουν τα:

.ρήματα κίνησης όπως:
 andare, venire, tornare, entrare, arrivare, partire, uscire, cadere, cascare, crollare, gingere ecc.

  • εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα είναι τα ρήματα:
  • camminare, viaggiare

.απρόσωπα ρήματα όπως:
servire, occorrere, sembrare, parere, succedere, capitare

.ρήματα μέσης φωνής:
lavarsi, svegliarsi, alzarsi, pettinarsi ecc.

.ρήματα στάσης ή κατάστασης όπως:
essere, stare, rimanere, esistere, restare ecc.

.αμετάβατα ρήματα:
morire, costare, nascere, svenire, dimagrire, durare ecc.
Avere παίρνουν τα:

.μεταβατικά ρήματα: (ρήματα που έχουν αντικείμενο)
mangiare (qualcosa), vedere (qualcosa), chiamare (qualcuno),comprare (qualcosa)Ρήματα που συντάσονται και με τα δυο βοηθητικά

.Υπάρχουν πολλά ρήματα που ανάλογα με την σημασία τιυς συντάσσονται με διαφορετικό βοηθητικό ρήμα.

Πχ1.      Ho finito la lezione
Ποιός; Εγώ, τι τελείωσα; το μάθημα, εφόσον έγω 2 διαφορετικές απαντήσεις στο ποιός; και στο τι; tο ρήμα είναι αμετάβατο και συντάσσεται με το avere

Πχ2.     La lezione è finita.
Ποιός τελείωσε; Το μάθημα. Τι τελείωσε; Το μάθημα. Εφόσον η απάντηση που έχω στις 2 ερωτήσεις είναι κοινή το ρήμα είναι αμετάβατο και συντάσσεται με το ρήμα essere.

Ρήματα μπορούν να συνταχθούν και με τα δυο βοηθητικά ανάλογα αν είναι μεταβατικά ή αμετάβατα υπάρχουν πολλά, όπως: cambiare,cominciaresuonareaumentareservire ecc.


.τα ρήματα doverepoterevolere τα οποία σχεδόν πάντα ακολουθούνται από απαρέμφατο παίρνουν τον βοηθητικό ρήμα με το οπίο συντάσσεται το ρήμα που συνοδεύουν*.
Πχ  ho voluto vedere quel film ( το ρήμα vedere παίρνει avere)
Πχsono voluto andare fuori.(το ρήμα andare παίρνει essere)


*Στην περίπτωση που το απαρέμφατο που ακολουθεί είναι το essere, ο κανόνας δεν ισχύει και τότε βάζουμε ως βοηθητικό το avere πχ. Ηο dovuto essere puntualeHo voluto essere sincero ecc.


-τα ρήματα καιρικών συνθηκών
Ανάλογα με την έμφαση που θέλω να δώσω σε ένα καιρικό φαινόμενο διαλέγω και το βοηθητικό ρήμα, εαν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην διάρκεια του φαινομε΄νου ή στο ίδιο το φαινόμενο βάζουμε ως βοηθητικό το ρήμα avere. Αντιθέτως όταν θέλουμε να τονίζουμε τις συνέπειες του φαινομένου βάζουμε ως βοηθητικό το ρήμα essere.

es1. Ieri ha piovuto molto (έβρεξε-φαινόμενο)
es2. Ieri è piovuto molto e le strade sono bagnate (οι δρόμοι είναι βρεγμένοι-συνέπεια)

Nessun commento:

Posta un commento