Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

mercoledì 20 luglio 2011

Grammatica: I pronomi relativi/Αναφορικές αντωνυμίες


O ρόλος των αναφορικών αντωνυμιών εκτός από το να αντικαθιστούν ένα ουσιαστικο είναι να συνδέουν και προτάσεις (κύρια με αναφορική):
Es. Ieri ho incontrato Carlo (κύρια πρόταση), al quale  ho dato I soldi (αναφορική πρόταση).Αμετάβλητες

Che (που)                                              Ecco gli occhiali che ho comprato
                                                                (Να τα γυαλιά που αγόρασα)

Cui  (ο οποίος, η οποία)                        E un libro il cui contenuto e interessante.
                                      (είναι ένα βιβλίο του οποίου το περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον)

Chi  (όποιος, αυτός που, κάποιος που)   Chi studia, supera gli esami.
                                                              (΄Οποιος μελετά περνάει τις εξετάσεις)


Μεταβλητές

Il quale-I quali
La quale-le quali (ο οποίος/α)              Questo e il film del quale ti parlavo.
                                                           (Αυτή είναι η ταινία για την οποία σου μιλούσα)


Che
Η αναφορική αντωνυμία che είναι αυτή με την συχνότερη χρήση. Αναφέρεται τόσο σε πρόσωπα όσο και σε πράγματα και μπορεί να λειτουργεί και σαν υποκείμενο μα και σαν άμεσο αντικείμενο.

                      Es. La ragazza che sta entrando, è mia sorella.
                            La ragazza che vedi è mia sorella.

Σημ. εκτός από ουσιαστικό μπορεί να αντικαθιστά ολόκληρη πρόταση. Στην περίπτωση αυτή συνοδεύεται είτε από το οριστικό άρθρο il, είτε από έναρθρη πρόθεση.

                      Es. Carlo è malato, il che significa che non viene a scuola.
                             Ti ho parlato male, di che ti chiedo scusa.

Επίσης η αναφορική αντωνυμία che χρησιμοποιείται και με χρονολογική έννοια στην θέση των αντωνυμιών quale/cui.
                             Es. L’anno che sono andato in Italia
                                   (L’anno in cui/nel quale sono andato in Italia)

Cui
Η αναφορική αντωνυμία cui αναφέρεται τόσο σε πρόσωπα όσο και σε πράγματα και λειτουργεί μόνο ως έμμεσος προσδιορισμός. Συνοδεύεται πάντα από πρόθεση:
                                    Es.Il ragazzo di cui ti parlo è italiano.
                                         La casa in cui abito è grande.
                                         La ragazza a cui scrivo è una mia amica.

To cui όταν συνοδεύεται από αρθρο ή έναρθρη πρόθεση λειτουργεί ως κτητικό (του οποίου, της οποίας, για το οποίο κλπ)
                     Es. E un libro il cui (του οποίου) contenuto è interessante.
                           Il libro del cui (για του οποίου) contenuto ti ho parlato, è questo.


Quale
Η αναφορική αντωνυμία il quale, la quale, i quali, le quali μπορεί να αντικαθιστά τόσο την αντωνυμία che όσο και την αντωνυμία cui. `Ετσι συντακτικώς μπορεί να λειτουργήσει και ως υποκείμενο, αντικείμενο αλλά και έμμεσος προσδιορισμός. Συνοδεύεται πάντοτε από άρθρο ή από έναρθρη πρόθεση:

Ecco il professore che ci fa la lezione----Ecco il professore il quale ci fa la lezione.
E venuta la ragazza che cercavi----E cenuta la ragazza la quale cercavi.
Lui e l’uomo con cui ha avuto 2 figli---Lui è l’uomo con il quale ha avuto 2 figli.
Queswto è il film di cui ti parlavo----Questo è il film del quale ti parlavo.

Σημ. Το cui έναρθρο προηγείται του ουσιαστικού ενώ αντίθετα το quale έπεται αυτού. Και επίσης το άρθρο του cui συμφωνεί με το γένος και τον αριθμό του κτήματος ενώ το  quale συμφωνεί με τον κτήτορα.
 Es. E un film, la cui protagonista non ricordo.
        E un film, la protagonista del quale non ricordo.

*Η χρήση της αντωνυμίας quale μπορεί να προτιμηθεί:
     1. για να αποφεύγεται η σύγχυση σχετικά με το γένος και τον αριθμό, κάτι που δεν είναι δυνατόν με κάποι άλλη αμετάβλητη αντωνυμία όπως η che ή η cui.

Es. Ho incontrato il fratello di Maria che studia a Roma.
        Εδώ δεν είναι σαφές το ποιο από τους δύο σπουδάζει στη Ρώμη, η Μαρία ή ο αδερφός της, ενώ
       είναι απολύτως σαφές στην περίπτωση του:
      Ho incontrato il fratello di Maria il/la quale studia a Roma.


Chi
Η αναφορική αντωνυμία chi αναφέρεται μόνο σε έμψυχα όντα και λειτουργεί ως υποκείμενο όσο και ως αντικείμενο.
Έχει μόνο ενικό αριθμό, δλδ ακολουθείται πάντα από ρήμα σε ενικό αριθμό.
Es. Chi mangia troppo, ingrassa.


Nessun commento:

Posta un commento