Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

lunedì 29 agosto 2011

Ιδιαίτερα Μαθήματα ΙταλικώνΑκολουθεί αγγελία με καλοκαιρινή ακόμα διάθεση!

Ο Σεπτέμβρης έρχεται, ξαναμπαίνουμε σε πρόγραμμα!
Όσοι κάποτε είχατε κάνει ιταλικά κάποτε, ώρα να τα ξαναπιάσετε, και όσοι δεν το έχετε επιχειρήσει ακόμα, εδώ είμαστε!-Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα για όλα τα επίπεδα (Α1-C2) και για όλα τα πτυχία (Celi 1-5)!
-Έμφαση στον προφορικό λόγο γιατί πάνω από όλα μας νοιάζει να μπορούμε να μιλάμε!
-Μάθημα εξ' ολοκλήρου στα ιταλικά για να συνηθίζουμε!
-Extra υλικό, ταινίες, περιοδικά, βιβλία, μουσική γιατί έχοντας επιλογές είναι πιο ευχάριστο!
-Ο τόπος;; δεν είναι πρόβλημα.. σπίτι σου, σπίτι μου ή και κάπου αλλού!!
-Η τιμή;; θα την βρούμε μαζί!Καραμαλή Ιωάννα
Τηλέφωνο: 6938922498
email: ikaramali@hotmail.com
 Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση!

venerdì 12 agosto 2011

Congiuntivo Trapassato-Υποτακτική Υπερσυντελίκου
Η congiuntivo trapassato δηλώνει μια ενέργεια η οποία προηγείται χρονικά από την ενέργεια που εκφράζει το ρήμα της κύριας πρότασης.

Credevo che tu avessi visto quel fim.
Non ero sicuro che tu avessi visitato quel paese.


Σχηματισμός:
Όπως όλοι οι σύνθετοι χρόνοι σχηματίζεται με την χρήση των βοηθητικών ρημάτων (essere, avere) στο congiuntivo imperfetto και την παθητική μετοχή (participio passato). Για την επιλογή του βοηθητικού ρήματος, καθώς και για τον σχηματισμό της μετοχής ισχύει ότι έχουμε δει στον passato prossimo
Parlare
Andare
io
avessi parlato
fossi andato/a
tu
avessi parlato
fossi andato/a
lui, lei, Lei
avesse parlato
fosse andato/a
noi
avessimo parlato
fossimo andati/e
voi
aveste parlato
foste andati/e
loro
avessero parlato
fossero andati/eEssere
Avere
io
fossi stato/a
avessi avuto
tu
fossi stato/a
avessi avuto
lui, lei, Lei
fosse stato/a
avesse avuto
noi
fossimo stati/e
avessimo avuto
voi
foste stati/e
aveste avuto
loro
fossero stati/e
avessero avuto

  

Congiuntivo Imperfetto-Υποτακτική ΠαρακειμένουΤο congiuntivo imperfetto έχει την ίδια χρήση με το congiuntivo presente με την διαφορά ότι το ρήμα της κύριας πρότασης βρίσκεται σε παρελθοντικό χρόνο.

Credevo che tu avessi 22 anni.
Non ero sicuto che tu lavorassi quel giorno.


Parl-ARE
Scriv-ERE
Part-IRE
io
parl-assi
scriv-essi
part-issi
tu
parl-assi
scriv-essi
part-issi
lui, lei, Lei
parl-asse
scriv-esse
part-isse
noi
parl-assimo
scriv-essimo
part-issimo
voi
parl-aste
scriv-este
part-iste
loro
parl-assero
scriv-essero
part-issero


 

Essere
Avere
io
fossi
avessi
tu
fossi
avessi
lui, lei, Lei
fosse
avesse
noi
fossimo
avessimo
voi
foste
aveste
loro
fossero
avessero


Ανώμαλα Ρήματα/ Verbi Irregolari


Fare
Dire
Dare
Stare
io
facessi
dicessi
dessi
stessi
tu
facessi
dicessi
dessi
stessi
lui, lei, Lei
facesse
dicesse
desse
stesse
noi
facessimo
dicessimo
dessimo
stessimo
voi
faceste
diceste
deste
steste
loro
facessero
dicessero
dessero
stesseroTradurre
Porre
Bere
io
traducessi
ponessi
bevessi
tu
traducessi
ponessi
bevessi
lui, lei, Lei
traducesse
ponesse
bevesse
noi
traducessimo
ponessimo
bevessimo
voi
traduceste
poneste
beveste
loro
traducessero
ponessero
bevessero

Congiuntivo Passato -Υποτακτική Παρακειμένου


Congiuntivo Passato -Υποτακτική Παρακειμένου

Η congiuntivo passato δηλώνει μια ενέργεια η οποία προηγείται χρονικά από την ενέργεια που εκφράζει το ρήμα της κύριας πρότασης.

Mi dispiace che Paolo non sia venuto.
Penso che lui sia andato via l’ altro ieri.

Σχηματισμός:
Όπως όλοι οι σύνθετοι χρόνοι σχηματίζεται με την χρήση των βοηθητικών ρημάτων (essere, avere)  στο congiuntivo presente και την παθητική μετοχή (participio passato). Για την επιλογή του βοηθητικού ρήματος, καθώς και για τον σχηματισμό της μετοχής ισχύει ότι έχουμε δει στον passato prossimo.


Parlare
Andare
io
abbia parlato
sia andato/a
tu
abbia parlato
sia andato/a
lui, lei, Lei
abbia parlato
sia andato/a
noi
abbiamo parlato
siamo andati/e
voi
abbiate parlato
siate andati/e
loro
abbiano parlato
siano andati/e
Essere
Avere
io
sia stato/a
abbia avuto
tu
sia stato/a
abbia avuto
lui, lei, Lei
sia stato/a
abbia avuto
noi
siamo stati/e
abbiamo avuto
voi
siate stati/e
abbiate avuto
loro
siano stati/e
abbiano avuto

Congiuntivo Presente-Υποτακτική Ενεστώτα
Στα ελληνικά αντιστοιχεί με την φόρμα να έχω, να είμαι.


Parl-ARE
Scriv-ERE
Part-IRE
Cap-IRE
io
parl-i
scriv-a
part-a
cap-isca
tu
parl-i
scriv-a
part-a
cap-isca
lui, lei, Lei
parl-i
scriv-a
part-a
cap-isca
noi
parl-iamo
scriv-iamo
part-iamo
cap-iamo
voi
parl-iate
scriv-iate
part-iate
cap-iate
loro
parl-ino
scriv-ano
part-ano
cap-iscano


 

Essere
Avere
io
sia
abbia
tu
sia
abbia
lui, lei, Lei
sia
abbia
noi
siamo
abbiamo
voi
siate
abbiate
loro
siano
abbiano


Ανώμαλα Ρήματα/ Verbi Irregolari
à Για τα ρήματα dare, stare, sapere παίρνουμε το θέμα από το α΄ πληθυντικό του ενεστώτα

Stare
Dare
Sapere
io
stia
dia
sappia
tu
stia
dia
sappia
lui, lei, Lei
stia
dia
sappia
noi
stiamo
diamo
sappiamo
voi
stiate
diate
sappiate
loro
stiano
diano
sappiano

à Για τα υπόλοιπα ρήματα παίρνουμε το θέμα από το α΄ενικό του ενεστώτα.


Fare
Dire
Bere
Porre
Tradurre
io
faccia
dica
beva
ponga
traduca
tu
faccia
dica
beva
ponga
traduca
lui, lei, Lei
faccia
dica
beva
ponga
traduca
noi
facciamo
diciamo
beviamo
poniamo
traduciamo
voi
facciate
diciate
beviate
poniate
traduciate
loro
facciano
dicano
bevano
pongano
traducanoAndare
Venire
Potere
Volere
Dovere
io
vada
venga
possa
voglia
debba
tu
vada
venga
possa
voglia
debba
lui, lei, Lei
vada
venga
possa
voglia
debba
noi
andiamo
veniamo
possiamo
vogliamo
dobbiamo
voi
andiate
veniate
possiate
vogliate
dobbiate
loro
vadano
vengano
possano
vogliano
debbanoUscire
Tenere
Salire
Scegliere
Piacere
io
esca
teng
salga
scelga
piaccia
tu
esca
tenga
salga
scelga
piaccia
lui, lei, Lei
esca
tenga
salga
scelga
piaccia
noi
usciamo
teniamo
saliamo
scegliamo
piacciamo
voi
usciate
teniate
saliate
scegliate
piacciate
loro
escano
tengano
salgano
scelgano
piacciano

Congiuntivo-Υποτακτική

H υποτακτική είναι η έγκλιση που εκφράζει αβεβαιότητα, αμφιβολία και υποκειμενικότητα. Απαραίτητη προυπόθεση για να χρησιμοποιηθεί είναι η ετεροπροσωπία.

Χρήσεις:
1. Χρησιμοποιούμε congiuntivo όταν το ρήμα της κύριας πρότασης εκφράζει:

γνώμη
Penso che lui sia in ufficio
credo che...
penso che...
mi pare che...
mi sembra che...
ritengo che...
αμφιβολία-αβεβαιότητα
Non sono sicuro che lui sappia la verità
non sono sicuro se...
non sono certo che...
dubito che...
immagino che...
ho l’impressione che.
υπόθεση
Suppongo che tu abbia ragione
suppongo che...
poniamo che..
φόβο
Ho paura che mi sentano
ho paura che...
temo che...
αναμονή
Aspetto che vengano i miei parenti
aspetto che..
attendo che..
non vedo l’ ora che..
ελπίδα
Spero che tu ritorni presto
spero che...
ευχή
Mi auguro che tutto vada bene
mi auguro che..
βούληση, επιθυμία,
διαταγή
Voglio che tu venga con me
desidero che...
esigo che...
pretendo che...
preferisco che...
voglio che...
ψυχική κατάσταση
Sono felice che tu stia bene
sono felice che...
sono contento che...
mi rallegra che...
mi dispiace che...
mi meraviglio che...
mi fa piacere che..
άγνοια
Non so se venga anche lui
non so se...
ignoro se...
άδεια, απαγόρευση
Permetto che loro vadano via.
permetto che...
accetto che...
proibisco che...
vieto che...


2. Χρησιμοποιούμε congiuntivo όταν το ρήμα εξάρτησης είναι απρόσωπη έκφραση:

è necessario che..
bisogna che...
è importante che..
occorre che...
è possibile che..
può darsi che...
è naturale che...
si dice che/dicono che...
è normale che...
pare che...
è strano che...
sembra che...
è facile/è difficile che..
è il caso che...
è meglio che...
è un peccato che...

3. Χρησιμοποιούμε πάντα congiuntivo έπειτα από:

- παραχωρητικούς συνδέσμους: benchè, sebbene, nonostante, malgrado, per quanto

-τελικούς συνδέσμους: perchè, affinchè, di modo che.

- τους υποθετικούς συνδέσμους: nel caso (in cui), a condizione che, a patto che, purchè, nell’ ipotesi che, qualora

-τους χρονικούς συνδέσμους prima che, finchè non

- τους εξαιρετικούς συνδέσμους: senza che, eccetto che, a meno che

- τις αόριστες αντωνυμίες: qualsiαsi, chiunque, qualunque

- τα τοπικά επιρρήματα dovunque, ovunque

- το σχετικό υπερθετικό των επιθέτων il piu bello che..

-τα επίθετα: unico, solo, primo, ultimo


Πηγή: grammatica in pratica, P. Pauli


Ακολουθία χρόνων της υποτακτικής στον ενεστώτα

Κύρια πρόταση                                 Δευτερεύουσα πρόταση
                                                                                            
Penso che
(presente)
azione futura:               Maria vada/andrà in vacanza il mese prossimo
azione contemporanea: Maria vada in vacanza.
azione passata:             Maria sia andata in vacanza il mese scorso.Ακολουθία χρόνων της υποτακτικής στο παρελθόν
                                                                                                  
Κύρια πρόταση                                 Δευτερεύουσα πρόταση
                                                                                            
 Ho pensato che
(passato prossimo)

Pensavo che
(imperfetto)

Avevo pensato che
(trapassato prossimo)

Pensai che
(passato prossimo)

azione futura:  Maria andasse/sarebbe andato* in vacanza il mese prossimo


azione contemporanea: Maria andasse in vacanza.

azione passata:  Maria fosse andata/andasse in vacanza il mese scorso.