Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

mercoledì 20 luglio 2011

Pronomi diretti

I pronomi diretti-Αμεσες αντωνυμίες

Οι άμεσες αντωνυμίες αντικαθιστούν το άμεσο αντικείμενο και μεταφράζονται με αιτιατική. Υπάρχουν 2 τύποι:


Η Forma atona

mi--------     αντικαθιστά πάντα ένα πρόσωπο
ti----------     αντικαθιστά πάντα ένα πρόσωπο
La--------     αντικαθιστά πάντα ένα πρόσωπο
ci----------     αντικαθιστά πάντα πρόσωπα
vi---------     αντικαθιστά πάντα πρόσωπα
li, le------     αντικαθιστούν πρόσωπα ή πράγματα

es. Mi salute ogni mattina, Ci vede dalla finestra, Li incontra in ufficcio

-->Στην Forma atona οι άμεσες αντωνυμίες μπαίνουν πριν το ρήμα, δηλαδή έχουμε pronome + verbo.


Forma tonica
me--------     εμένα
te----------    εσένα
lui, lei, Lei  αυτόν, αυτήν, Εσάς
noi--------    εμάς
voi--------     εσάς
loro------     αυτούς
                            
-->Αντιθέτως στην Forma tonica, οι άμεσες αντωνυμίες ακολουθούν το ρήμα δηλαδή έχουμε pronome+verbo.

-->Η αντωνυμία lo σε συνδυασμό με το ρήμα sapere μπορεί να αντικαταστήσει μια ολόκληρη πρόταση για αποφυγή επανάληψης και έχει ουδέτερη έννοια.
Es. Sai che domani arriva Laura Si, lo so.

-->Χρησιμοποιούμε τις αντωνυμίες lo, la, li, le για να αντικαταστήσουμε ολόκληρο το σύνολο*
Es. Hai bevuto tutto il vino? Si, l’ho bevuto tutto.

*Στους σύνθετους χρόνους η παθητική μετοχή συμφωνεί κατά γένος και αριθμό με τα pronomi όταν αυτά προηγούνται.
Es. hai capito la situazione? Si, l’ho capita.
       Hai letto il giornale? Si, l’ho letto.
       Hai comprato la gonna? Si l’ ho comprata.
       Hai visto Piero e Paola? Si, li ho visti poco fa.
       Hai incontraro le ragazze? No, non le ho incontrate.

*Η συμφωνία της παθητικής μετοχής με τις αντωνυμίες mi, ti, ci, vi είναι προαιρετική, ενώ με τις αντωνυμίες lo, la, li, le είναι υποχρεωτική.

*Το lo και το la στους σύνθετους χρόνους μπροστά από το βοηθητικό ρήμα avere παίρνουν πάντα απόστροφο. Δεν ισχύει το ίδιο για το li και le.

-->Με τα ρήματα potere, volere, dovere που ακολουθούνται από απαρέμφατο τα pronomi diretti συντάσσονται με 2 τρόπους, είτε προηγούνται του ρήματος είτε ενώνονται με το απαρέμφατο που ακολουθεί.
Es. La devo vedere ή devo vederla
       Ti voglio vedere ή Voglio vederti
       Li voglio incontrare ή Voglio incontrarli.


*Aν το ρήμα avere δεν χρησιμοποιείται σαν βοηθητικό, αλλά δηλώνει ιδιοκτησία και συνοδεύεται από τα pronomi diretti lo. la, li, le τότε αυτών προηγείται το μόριο ci που για λόγους ευφωνίας γίνεται ce.
Es. Hai la macchina?     Si, ce l’ho.
       Hai i libri?               Si, ce li ho.
       Hai le chiavi?          Si, ce le ho.


      


*Σε αντίθεση με την αντωνυμία ne της οποίας βασική χρήση είναι η μεριστική (αντικαθιστά μόνο ένα μέρος του συνόλου) es. Hai bevuto tutto il vino? No, ne ho bevuto solo un bicchiere.

1 commento:

  1. *"Αντιθέτως στην Forma tonica, οι άμεσες αντωνυμίες ακολουθούν το ρήμα δηλαδή έχουμε pronome+verbo."
    Μάλλον από κεκτημένη ταχύτητα έχει γίνει ένα λάθος "verbo+pronome"

    RispondiElimina