Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

martedì 29 maggio 2012

Ιταλικά: Ιταλία-Ελλάδα. Ιδιωματικές εκφράσεις δύο πολιτισμών σε αντιπαραβολή


Ιδιωματικές εκφράσεις, εκείνες που κατά την γνώμη μου κρύβουν μέσα τους την γοητεία κάθε ξένης γλώσσας και που προσπαθώντας κανείς να τις αναλύσει βρίσκεται μπροστά σε δεκάδες στοιχεία που συνθέτουν τον πολιτισμό του κάθε λαού.
Φαντάζομαι ότι αυτή η αντιπαραβολή των ελληνικών και των ιταλικών ιδιωματικών εκφράσεων θα μας βοηθήσει να πάρουμε μια ιδέα για το πολιτισμικό γαϊτανάκι της χώρας μας με την Ιταλία.
Οπότε.. A domani!

30 Μαΐου – ώρα 19.00 


Λέκτορας Γεωργία Μηλιώνη 
«Ιταλία-Ελλάδα. Ιδιωματικές εκφράσεις δύο πολιτισμών σε αντιπαραβολή»  
Το γλωσσολογικό πεδίο στο οποίο κατά κύριο λόγο απαντούν και δομούνται πρότυπα και στοιχεία της ιστορίας μιας χώρας είναι το πεδίο των “τρόπων του λέγειν” ή των ιδιωματικών εκφράσεων. Οι ιδιωματικές εκφράσεις είναι γλωσσικές παρατάξεις οι οποίες δεν μπορούν συχνά να ερμηνευθούν κυριολεκτικά και ανακαλούν γεγονότα ή προσωπικότητες ή διαδεδομένες συμπεριφορές ή θεωρήσεις και εικόνες περασμένων εποχών και ιστορικών στιγμών. Η σύγκριση μεταξύ δύο πολιτισμών, όπως ο ελληνικός και ο ιταλικός, στο επίπεδο των ιδιωματικών εκφράσεων, οδηγεί στον εντοπισμό αναλογιών και διαφορών που αποκαλύπτουν τις στιγμές στις οποίες οι δύο πολιτισμοί ήρθαν σε επαφή ή στις οποίες συγκεκριμένα γεγονότα ή διαφορετικοί τρόποι ζωής σε αυτά τα δύο πολιτισμικά πλαίσια άφησαν διαφορετικά ίχνη στις δύο αντίστοιχες γλώσσες. Κατά την παρουσίαση θα καταδειχθούν τα παραπάνω στοιχεία μέσω ανάλογων παραδειγμάτων.


R.S.V.P. eventi.iicatene@esteri.it, τηλ. 210 5242646
-
Πληροφορίες
Ημερομηνία: Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012
Ωράριο: 19.00
Τόπος: Auditorium Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου
Διοργάνωση: Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
Σε συνεργασία με: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Pizzicarella miain dialetto

Pizzicarella mia pizzicarella 
Lu caminatu tou pare ca balla 
A ddu te pizzicau ca no te scerne
Sutta allu giru de la suttana
Quantu t'amau lu core meu
Mo nu te ama cchiui se ne scerrau
De l'ura ca te vitti te mmirai 
Nu segniu fici mmenzu ll'occhi toi 
Ca quiddu poi e' lu segnu particolare
Cu nu te scerri de l'amore tou
Amore amore ce mai fattu fare
De quinnicianni m'hai fatta mpaccire
De madre e padre m'hai fatta scerrare
O rondine ci rondini lu mare
Fermate quai te dicu doi parole
Cu te la tiru na pinna de l'ale
Na lettera ne fazzu allu miu amore
Portala bella bella sutta ll'ale
Cu nu se strazza lu scrittu d'amore
E quannu rrivi ddai nu'ne la dare
Se nu te dona lu sinceru amore 
in italiano

Pizzicarella mia pizzicarella 
il tuo camminare sembra un ballo
Dove ti pizzicò che non ti passa?
sotto il bordo della sottana
Quanto ti ha amato il cuore mio
adesso non ti ama più, se ne è dimenticato
Da l'ora che ti vidi ti ammirai
un segno feci in mezzo ai tuoi occhi
Che quello è un segno particolare
che non ti dimentichi del tuo amore.
Amore amore che mi hai fatto fare
dall'età di quindici anni mi hai fatta impazzire
di madre e padre mi hai fatta dimenticare
O rondine se voli sul mare
Vieni in qua chè ti dico due parole
chè ti tiro una penna dall'ala
e faccio una lettera al mio amore
Portala per bene sotto alle ali
che non ti scappi quello scritto d'amore
E quando arrivi non glielo dare
se non ti dona il sincero amore

Lettera formale: prodotto difettoso


Mittente
Nome ed Indirizzo

Spett.le Ditta
Indirizzo


p.c. Centro Europeo Consumatori
Via F. Gentile, 135
00173 - Roma


Luogo e data

Raccomandata a.r.


Oggetto: Contratto d’acquisto (o commissione o acquisto effettuato in data) n.....del...../
Denuncia difetti - esercizio del diritto di garanzia ex art. 130 D.Lgs 206/05

Premesso che:

In data.... ho acquistato presso di Voi...(descrivere il prodotto acquistato), corrispondendo un importo di €…., giusto scontrino n. di data….
Con la presente Vi comunico che il prodotto in questione ha evidenziato il seguente  problema o difetto di funzionamento:…(descrivere il problema)
il prodotto è stato da me utilizzato normalmente e secondo le istruzioni.

Considerato che si tratta di difetto di conformità tale da rendere il prodotto inidoneo all’uso cui è destinato e tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore e/o che non corrisponde ai requisiti descritti nella offerta pubblicitaria/da me espressamente richiesti al venditore:

Vi invito a volermi contattare con cortese urgenza per provvedere al più presto alla riparazione del prodotto oppure alla sua integrale sostituzione con altro di identica qualità e tipo, esente da qualsiasi vizio o difetto come previsto dall’art. 130 D.Lgs 206/05 e/o avente tutte le caratteristiche essenziali pubblicizzate nell’offerta.

Vi invito inoltre al rispetto del termine “congruo” per effettuare la riparazione eventualmente necessaria, così come espressamente previsto dall’art. 130, comma 5, del Codice del Consumo.

Con riserva di ogni ulteriore diritto e/o rivalsa, compresa la risoluzione contrattuale e/o l’eventuale ed ulteriore risarcimento dei danni subiti e subendi, in relazione all’esito della presente.


Distinti saluti

Firma

Lettera formale: Vodafone

Luogo e data.
Spett. Vodafone
Oggetto: sollecito riaccredito per errata tariffazione 

La sottoscritta XXXXX, intestataria del numero vodafone XXXXXX, numero seriale sim XXXXXX, con la presente sollecita il riaccredito di euro XXXXX erroneamente addebitati sulla carta di credito XXXXX .
Nello specifico, in seguito a mia attivazione della promo xmas card 2007 in data XXX, la cifra relativa al costo della promo stessa è stata di certo in maniera erronea addebitata sul mio conto 2 volte.
Come da informazioni ricevute in data XXXX da un vostro operatore, invio il presente sollecito richiedendo l'accredito della somma da me ingiustamente pagata sul mio conto corrente XXXXX, allegando inoltre estratto conto come da vostra richiesta.
Certa di un tempestivo riscontro, porgo cordiali saluti
Firma x esteso.

Lettera formale: Il frigorifero guasto

Spettabile ditta,

     ho un vostro frigorifero che ha funzionato molto bene fino a pochi giorni fa, quando il motore si è guastato e adesso non va più. Un tecnico mi ha detto che occorre cambiarlo. Che disdetta: giusto la settimana scorsa è scaduta la garanzia di sei mesi, rilasciatami al momento dell'acquisto. Ora io non vi chiedo di fornirmi gratis un motore nuovo, non avete nessun obbligo, però dovete riconoscere che siete stati molto fortuna­ti: se il guasto si fosse verificato una settimana prima, voi ora dovreste risponderne. Concludendo: se acquistassi un nuovo frigorifero, sareste disposti a farmi un forte sconto sul prezzo? La mia è una domanda, non una pretesa. Ma se l'accogliere­te, parlerò bene di voi in tutto il condominio dove abito e di cui sono l’amministratore (24 apparta­menti). Ve lo garantisco. E con una garanzia molto superiore a sei mesi.

     Nel ringraziare per il cortese seguito che vorrete dare alla mia richiesta, mi è gradita l’occasione per inviare cordiali saluti.

Come scrivere una lettera formale - επίσημο γράμμαlettere formali esempi: lettera 1, lettera 2, lettera 3

Πως γράφουμε ένα επίσημο γράμμα;


Κατ'αρχήν πάνω δεξιά γράφουμε τα στοιχεία του παραλήπτη από κάτω και αριστερά τα στοιχεία του αποστολέα και ακριβώς από κάτω και δεξιά το μέρος και την ημερομηνία Atene, 29/05/2012 στην επόμενη γραμμή και αριστερά ακολουθεί η προσφώνηση στον παραλήπτη.

Formule di apertura: 
-Gentile Signore-a
-Gentile signor-a + nome
-Egregio Signore-a/Dottore-essa
-Spettabile + nome della ditta o dell' ente

Ενώ πολλές φορές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ συντμήσεις τίτλων όπως Sig.ra. Dott. ή Dott.ssa ecc.

Όταν γράφουμε ένα γράμμα σε μια εταιρεία συνήθως γράφουμε και.. Alla Cortese Attenzione di...Introduzione: Έπειτα ακολουθεί μια μικρή εισαγωγή όπως...


- In riferimento a...

- In risposta alla Sua lettera/email ecc.
Έπειτα συνεχίζουμε με το βασικό μέρος του γράμματος στο οποίο παρουσιάζουμε το κύριο θέμα του γράμματος.


Και σειρά έχει το κλείσιμο του γράμματος όπου έχουμε
Formule di chiusura:(κάτω δεξιά)
- Grazie e cordiali saluti
- Le porgo i miei distinti saluti
- Distinti saluti
- Saluti CordialiΑκολουθεί το όνομα του αποστολέα 

ενώ προαιρετικά μπορούμε να έχουμε και κάποιο υστερόγραφο 
Post scriptum (Ps) 

Come scrivere una lettera informale - Φιλικό γράμμα

Πως γράφουμε ένα φιλικό γράμμα;


Κατ'αρχήν συνήθως γράφουμε το μέρος και την ημερομηνία πάνω δεξιά
Atene, 29/05/2012 και έπειτα στην επόμενη γραμμή και αριστερά την προσφώνηση στον παραλήπτη.


Formule di apertura: 
-Caro Mario...
-Cari Stefano e Stella...
-Caro amore mio... 
-Carissimo-a,
-Mio caro-a
-Salve,


Introduzione: Έπειτα ακολουθεί μια μικρή εισαγωγή όπως...


- Come stai? Riesco a scriverti solo adesso/ora perché sono stato molto impegnato per...

- Come stai? è da tanto tempo che non  ci sentiamo, così ho deciso di 
scriverti e di aggiornarti su ciò che mi è successo negli ultimi mesi...

- E' molto tempo che non ho tue notizie...

- Ho appena ricevuto la tua lettera...
Έπειτα συνεχίζουμε με το βασικό μέρος του γράμματος στο οποίο παρουσιάζουμε το κύριο θέμα του γράμματος.


Και σειρά έχει το κλείσιμο του γράμματος όπου έχουμε
Formule di chiusura: (κάτω δεξιά)
- Ti abbraccio (forte)
- Un abbraccio
- Cari saluti
- Tuo/a + nome
- Un caro saluto 
- Con affetto/Con amore
- Un abbraccio
- Un bacio
- Bacioni/Baci
- A prestoΑκολουθεί το όνομα του αποστολέα (αρκεί το μικρό για φιλικά γράμματα)

ενώ προαιρετικά μπορούμε να έχουμε και κάποιο υστερόγραφο 
Post scriptum (Ps) 
Come dicono di no le donne...

1) Tu sei un bravo ragazzo: meriti di meglio.
(Quando si dice "bravo ragazzo" non c'è niente da fare)

2) No, guarda, lasciamo le cose così come stanno: non roviniamo tutto.
(Un po' come non andare in vacanza per rimanere contenti delle immagini viste in catalogo...)

3) No, meglio di no, siamo troppo diversi e troppo uguali allo stesso tempo. Non potrebbe mai funzionare.
(Forse forse l'ho scampata...)

4) Non che mi dispiaccia: mi aspettavo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto, ma mi sembrava che tu avessi già capito dai miei atteggiamenti come stanno veramente le cose.
(Insomma: ti sei fatta corteggiare per dimostrare alle amiche che piaci)

5) No, il nostro segno zodiacale non sarebbe compatibile.
(Ah beh, se lo dice l'oroscopo...)

6) Guarda, mi prendi alla sprovvista; dovrei pensarci, ma intanto continuiamo a vederci.
(Ok, fissiamo pure un altro colloquio, tanto la pizza e il cinema li pago sempre io.)

7) Alle volte mi chiedo chi sono, da dove vengo, dove vado: non ho trovato risposte per me stessa, figuriamoci per un altro.
(A volte capisco i talebani...)

8) Io non posso pensare a te se non come a un buon amico o a un fratello.
(Magari un cugino lontano già che ci siamo...)

9) Restiamo amici.
(Voglio che tu resti comunque disponibile così posso raccontarti nei più dolorosi dettagli cosa faccio con gli uomini che mi piacciono davvero, scopate comprese!)

10) Sei come un fratello per me.
(Non c'è speranza.)

11) Non posso perché ti voglio troppo bene!
(Eh già, di solito il fidanzato lo si odia o lo si tollera, giusto?)

12) Sono una single per vocazione.
(Mai mi metterei con uno sfigato come te!)

13) No, guarda, le donne come me sono destinate a rimanere sole...
(A forza di tirarsela sì!)

14) C'è un po' di differenza d'età...
(Sei un matusa; e se fossi più giovane saresti troppo giovane.)

15) Mi attrai ma non in quel senso...
(Sei brutto sfigato e hai l'alito cattivo.)

16) La mia vita? Già abbastanza complicata in questo periodo.
(Non voglio che tu passi la notte da me, se no senti le telefonate degli altri ragazzi con cui mi sto dando da fare.)

17) Sono fidanzata.
(Preferisco il mio gatto a te!)

18) Non mi metto mai assieme a qualcuno con cui lavoro.
(Non uscirei con te nemmeno se fossimo nello stesso sistema solare, figurati nello stesso posto di lavoro...)

19) Sto dedicando tutte le mie energie alla carriera.
(Perfino una roba noiosa come il mio lavoro è più divertente di te.)

20) No, guarda, è un periodo che sono distratta da cose più grandi di me. Devo prendere delle decisioni che non so prendere, e così la mia percezione delle cose è confusa e incoerente.
(Ecco, adesso sono confuso anche io.)

21) Stare con te mi piace perché sei una persona davvero interessante e in gamba, ma il mio cuore è preso interamente da un'altra persona.
(Che notoriamente non ti caga di striscio.)

22) Il mio ideale sarebbe farti felice in qualche modo, ma ovviamente non nel modo che mi chiedi tu.
(Eh?)

23) Mi dispiace dovertelo dire così, ma su queste cose non si può mentire agli altri e soprattutto a se stessi.

24) Può darsi che ci ripensi: è il momento che è sbagliato, non la persona.
(E adesso che faccio? Torno dopodomani?)

25) Non sei tu che non vai bene per me: sono io che non vado bene per te. Da: www.nardonardo,it

Come dicono di no gli uomini...


1) Sei come una sorella per me.
(Sei brutta.)

2) C'è una piccola differenza d'età...
(Sei brutta.)

3) Mi attrai ma non in quel senso.
(Sei brutta, la diplomazia comincia a scarseggiare...)

4) La mia vita? Già abbastanza complicata in questo periodo.
(Sei brutta.)

5) Sono fidanzato.
(Sei brutta.)
"Ah, si? E con chi?"
E' una storia lunga
(Uh, si mette male!)

6) Non mi metto mai assieme a qualcuno con cui lavoro.
(Sei brutta.)

7) Non sei tu, sono io.
(Sei brutta.)

8) Sto dedicando tutte le mie energie alla carriera.
(Sei brutta.)

9) Sono un single per vocazione.
(Sei brutta.)

10) Restiamo amici.
(Sei incredibilmente brutta.)

da:http://www.nardonardo.it

mercoledì 23 maggio 2012

12ο Ευρωπαικό Jazz FestivalΜια σειρά μουσικών εκδηλώσεων που έχει αγκαλιαστεί από ένα πλατύ νεανικό κοινό στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων όπου, για πέντε συνεχή βράδια (23 έως 27 Μαϊου), η jazz στις ευρωπαϊκές της διαστάσεις μας χαρίζει μοναδικές στιγμές. Αισθητική απόλαυση και δημιουργική ψυχαγωγία μέσα σε ένα ωραίο – ή και ειδυλλιακό – περιβάλλον.

Η συμμετοχή της Ιταλίας φέτος;    
RICCARDO LUPPI’S MURE MURE


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 - 21.00-22.00 (Αυστρία) PICHLER BROS / 22.00-23.00 (Σουηδία) VIKTORIA TOLSTOY / 23.00-00.00 (Βέλγιο) MANU HERMIA TRIO

ΠΕΜΠΤΗ 24/5 - 21.00-22.00 (Κύπρος) TAKOUSHIS-KARAPATAKIS PROJECT / 22.00-23.00 (Ολλανδία) YURI HONING WIRED PARADISE / 23.00-00.00 (Ιταλία) RICCARDO LUPPI’S MURE MURE

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/5 - 21.00-22.00 (Ισπανία) MARTA SANCHEZ QUARTET / 22.00-23.00 (Δανία) BEVORT 3 / 23.00-00.00 (Πολωνία) TUBIS TRIO

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/5 - 21.00-22.00 (Τσεχία) KRYSTOF MAREK & SARA BUKOVSKA / 22.00-23.00 (Λετονία) MARIS BRIEZKALNS QUINTET / 23.00-00.00 (Ελλάδα) HARIS LAMBRAKIS QUARTET

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/5 - 21.00-22.00 (Πορτογαλία) MARIA JOAO & MARIO LAGINHA PROJECT / 22.00-23.00 (Λουξεμβούργο) MICHEL PILZ & GEORG RUBY / 23.00-00.00 BIG BAND ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Gianni Rodari: Il giovane gambero


Un giovane gambero pensò: «Perché nella mia famiglia tutti camminano all'indietro? Voglio imparare a camminare in avanti, come le rane, e mi caschi la coda se non ci riesco».

Cominciò ad esercitarsi di nascosto, tra i sassi del ruscello natio, e i primi giorni l' impresa gli costava moltissima fatica. Urtava dappertutto, si ammaccava la corazza e si schiacciava una zampa con l'altra. Ma un po' alla volta le cose andarono meglio, perché tutto si può imparare, se si vuole.
Quando fu ben sicuro di sé, si presentò alla sua famiglia e disse:
- State a vedere.
E fece una magnifica corsetta in avanti.
- Figlio mio, - scoppiò a piangere la madre, - ti ha dato di volta il cervello? Torna in te, cammina come tuo padre e tua madre ti hanno insegnato, cammina come i tuoi fratelli che ti vogliono tanto bene.
I suoi fratelli però non facevano che sghignazzare. Il padre lo stette a guardare severamente per un pezzo, poi disse: - Basta così. Se vuoi restare con noi, cammina come gli altri gamberi. Se vuoi fare di testa tua, il ruscello è grande: vattene e non tornare più indietro.
Il bravo gamberetto voleva bene ai suoi, ma era troppo sicuro di essere nel giusto per avere dei dubbi: abbraccio' la madre, salutò il padre e i fratelli e si avviò per il mondo.

Il suo passaggio destò subito la sorpresa di un crocchio di rane che da brave comari si erano radunate a far quattro chiacchiere intorno a una foglia di ninfea.
- Il mondo va a rovescio, - disse una rana, - guardate quel gambero e datemi torto, se potete.
- Non c'è più rispetto, - disse un'altra rana. - Ohibò, ohibò, - disse una terza.
Ma il gamberetto proseguì diritto, è proprio il caso di dirlo, per la sua strada.

A un certo punto si sentì chiamare da un vecchio gamberone dall'espressione malinconica che se ne stava tutto solo accanto a un sasso. - Buon giorno, - disse il giovane gambero.
Il vecchio lo osservò a lungo, poi disse: - Cosa credi di fare? Anch'io, quando ero giovane, pensavo di insegnare ai gamberi a camminare in avanti. Ed ecco che cosa ci ho guadagnato: vivo tutto solo, e la gente si mozzerebbe la lingua piuttosto che rivolgermi la parola. Fin che sei in tempo, da' retta a me: rassegnati a fare come gli altri e un giorno mi ringrazierai del consiglio.
Il giovane gambero non sapeva cosa rispondere e stette zitto. Ma dentro di sé pensava: «Ho ragione io». E salutato gentilmente il vecchio riprese fieramente il suo cammino.

Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo mondo? Noi non lo sappiamo, perché egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno. Possiamo solo augurargli, di tutto cuore: - Buon viaggio!

Da: Favole al telefono - Gianni Rodari

Beppe Sevegnini: Gli italiani e i centri commerciali


Qui dentro i nomi sono inglesi (shopping center, outlet, multiplex) e la scenografia americana: grandi parcheggi e carrelli in fila, palme artificiali e lampioni finti, tegole e tende per difendersi dalla pioggia che non c'è, offerte speciali e facce normali. La gente, però, resta italiana. In una mall nei dintorni di Washington nessuno grida «Maaariooooo!» per richiamare l'attenzione del fidanzato al piano di sotto; qui, in un centro commerciale alle porte di Roma, accade questo ed altro. Mille anni di allenamento sulle piazze non sono stati inutili.
Le malls americane sono percorse da uomini e donne col senso del dovere: dovere di acquistare, risparmiare, intercettare il saldo e usare il coupon giusto. I centri commerciali italiani sono pieni di gente che si diverte. Osservate le famiglie che si dividono, come negli aeroporti: ognuno ha un obiettivo da raggiungere, un oggetto da acquistare, un negozio da visitare. La diaspora è temporanea 
e produttiva: quando si ritrovano, i famigliari sono felici di mostrare il bottino e commentare quello altrui. 
 Guardate i ragazzi, che qui hanno riprodotto i rituali del centro storico: struscio, occhiate, sorrisi, risolini, appostamenti. Hanno l'aria attenta e sembrano in cerca di qualcosa. «Ciao bello! Mi vai a prendere un cono?» grida la ragazzina con l'ombelico al vento; e lui corre, deciso a tornare vincitore. Ammirate il corteggiamento sistematico delle commesse da parte delle guardie giurate; gli amici che si chiamano col cellulare, e scoprono d'essere a dieci metri di distanza; le donne che si fermano dal parrucchiere, più interessate a tenere in movimento la lingua che a fissare i capelli. 
Studiate gli anziani che aspettano sulle panchine: il ministro della Salute ha proposto di portarli qui, d'estate, per aiutarli a resistere all'afa. Certo, starebbero più freschi che ai giardini pubblici, e si sentirebbero più stimolati. Piccioni e tortore infatti non passano sculettando, cori la vita bassa e le
mutande in vista.

Da: La testa degli Italiani - Beppe Severgnini

Beppe Severgnini: il condominio e gli italianiL'appartamento - superficie media, cento metri quadrati - è la nostra tana. Avete in mente gli scoiattoli? Trovano un buco accogliente, lo riempiono di provviste e vanno in letargo. Noi, lo stesso: ci chiudiamo dietro le nostre porte blindate, circondati di cose, e restiamo lì ad auscultare il mondo. Ogni tanto ci azzuffiamo con gli altri scoiattoli.

Per capire la cupa meticolosità che mettiamo in certe discussioni, dovete conoscere la definizione giuridica: il condominio è «una figura particolare di comunione che si esplica nelle parti comuni di un edificio». Non è soggetto a scioglimento: la comunione perciò viene detta «forzosa». Aggettivo impeccabile. È l'aspetto obbligatorio, infatti, che complica la convivenza. In America due vicini possono litigare per un prato malrasato, in Germania per un odore molesto, in Inghilterra per una siepe, in Svizzera per un cane irrequieto. In Italia, i condòmini dispongono di un arsenale di pretesti.
Il catalogo è questo: ripartizioni delle spese, che generano sospetti; danneggiamenti, che sembrano dispetti; infiltrazioni, che suscitano ipotesi leggendarie; auto parcheggiate male, che irritano chi rincasa per ultimo. Seguono: installazione di antenne e parabole, immondizia fuori posto, porte che sbattono nella notte. 

Il condominio crea nuovi tipi umani. C'è il Condomino Callido: non si presenta in assemblea, facendo mancare il numero legale. C'è il Condomino Avvocatesco, che non è quasi mai un avvocato: ha solo un'infarinatura legale e si presenta col codice sotto il braccio. C'è il Condomino Miope: si accorge della lampadina fulminata solo se è davanti alla porta di casa sua. C'è il Condomino Tribuno: ama sollevare la Scala A contro la Scala B, rivendicando misteriosi diritti di primogenitura. La cosa interessante è che qualcuno gli dà retta. C'è la Condomina Rissosa, che conosce a memoria il regolamento, grida «Voglio che sia messo a verbale quanto dico!», e poi denuncia tutti. Quasi sempre il giudice propende per la compensazione delle spese legali, e lei ci rimette comunque dei soldi: ma non le importa, perché la lite le ha fornito una ragione di vita. Ho saputo di un intero condominio  in causa con l'inquilino dell'ultimo piano il quale, preoccupato per i costi del riscaldamento a metano, ha costruito un camino e ha installato un montacarichi per portar su la legna, tagliata di notte con la sega elettrica nel locale garage. Sembra il preambolo di un racconto dell'orrore: sarebbe interessante sapere come va a finire.

Beppe Severgnini: La psicopatologia del semaforo


 
Dicono che siamo intelligenti. È vero. Il problema è che vogliamo esserlo a tempo pieno. Voi stranieri restate sconcertati dalle trovate a raffica, dalle girandole di fantasia, dalle esplosioni alternate di percettività e pignoleria: insomma,
dai fuochi d'artificio che partono dalla testa di noi italiani. Un inglese, invece, può essere stupito ogni ora, un americano ogni mezz'ora, un francese ogni quarto d'ora. Non ogni tre minuti:
altrimenti si spaventa.

Ecco perché, in Italia, le norme non vengono rispettate come in altri paesi: accettando una regola generale, ci sembra di far torto alla nostra intelligenza. Obbedire è banale, noi vogliamo ragionarci sopra. Vogliamo decidere se quella norma si applica al nostro caso particolare. Lì, in quel momento.
Guardate questo semaforo rosso. Sembra uguale a qualsiasi semaforo del mondo: in effetti, è un'invenzione italiana. Non è un ordine, come credono gli ingenui; e neppure un consiglio, come dicono i superficiali. È invece lo spunto per un ragionamento. Non si tratta quasi mai di una discussione sciocca. Inutile, magari. Sciocca, no.

Molti di noi guardano il semaforo, e il cervello non sente un'inibizione (Rosso! Stop. Non si passa). Sente, invece, uno
stimolo. Bene: che tipo di rosso sarà? Un rosso pedonale? Ma sono le sette del mattino, pedoni a quest'ora non ce ne sono.
Quel rosso, quindi, è un rosso discutibile, un rosso-nonproprio-
rosso: perciò, passiamo. Oppure è un rosso che regola un incrocio? Ma di che incrocio si tratta? Qui si vede bene chi
arriva, e non arriva nessuno. Quindi il rosso è un quasi-rosso,
un rosso relativo. Cosa facciamo? Ci pensiamo un po': poi passiamo.
E se invece fosse un rosso che regola un incrocio pericoloso (strade che s'intersecano, alta velocità, impossibile vedere chi arriva)? Che domanda: ci fermiamo, e aspettiamo il verde. A Firenze - ci andremo - esiste l'espressione «rosso pieno». «Rosso» è una formula burocratica. «Pieno» è il contributo personale.
Notate come le decisioni non siano avventate. Sono in vece frutto di un processo logico che, quasi sempre, si rivela corretto (quand'è sbagliato, arriva l'ambulanza)Questo è l'atteggiamento di fronte a qualsiasi norma: stradale, legale, fiscale, morale. Se si tratta di opportunismo, non nasce dall'egoismo, ma dall'orgoglio. Lo scultore Benvenuto Cellini, cinque secoli fa, si considerava «al di là della legge in quanto artista». La maggioranza di noi non arriva a questo punto, ma si attribuisce il diritto all'interpretazione autentica. Non accetta l'idea che un divieto sia un divieto, e un semaforo rosso sia un semaforo rosso. Pensa, invece: parliamone.

Da: La testa degli Italiani - Beppe Severgnini

Beppe Servegnini: Scegliendo tavolo al ristorante
Se qualcuno avesse dubbi sulla pazienza delle donne, osservi una coppia all'ingresso di unristorante. Lui apre la porta per lasciarla entrare (errore: la regola di cedere il passo, nei locali pubblici, non vale).  Poi occorre scegliere il tavolo.  Per quasi tutti gli uomini italiani (compreso ilsottoscritto) si tratta di un'operazione complessa, densa di significati e gravida di perdite di tempo.
 Lui osserva, riflette, sceglie, cambia idea, sceglie di nuovo, scarta, accetta, mugugna, protesta. Lei sorride indulgente. Un tempo aveva provato a dire la sua, ma era stata ignorata e/o contestata. Oggi lascia fare, e approfitta del momento di pausa per chiedersi qual è il senso della vita, oppure se le è sceso il trucco. 
 La scelta del tavolo è un'area dove il femminismo non ha fatto breccia; le donne sono troppo intelligenti per battersi per così poco. Il guaio è che, quel poco, a noi sembra moltissimo. La scelta del tavolo mostra di che pasta siamo fatti. 


Ci sono gli Accomodanti, che accettano di buon grado quello che viene loro proposto (ne conosco tre, uno a Udine e due a Torino). Ci sono gli Idiosincratici:  mai vicino alla cucina, e mai in vista del bagno (essi ammettono la necessità di entrambi i locali, ma non vogliono riconoscerne l'esistenza). Ci sono i Pistoleros: pranzano solo con le spalle al muro, e vogliono averela situazione sotto controllo. Ci sono gli Spigolosi, che pretendono tavoli d'angolo (il loro sogno èun locale ottagonale, ma poi direbbero che gli angoli sono ottusi e poco intimi).  Ci sono i Curiosi: amano sedersi dove possono vedere; e i Vanitosi, che scelgono posizioni dove vengono visti. Ci sono i Pentiti, che si rovinano il pasto pensando d'aver sbagliato tavolo; gli Invidiosi, che guardano con cupidigia il tavolo del vicino; e i Vendicativi, che maltrattano il cameriere il quale, giustamente,non capisce perché. E poi ci sono le Donne, che ci osservano, sorridono e pensano: com'è possibile che siano statigli uomini, fino adesso, a comandare il mondo?


Da: Manuale dell' uomo domestico - Beppe Servegnini