Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

mercoledì 31 marzo 2010

Espressioni idiomatiche con l' avverbio sotto


Sotto

Sottoalimentazione
Sottobosco
Sottobicchiere
Sottobraccio
Sottocapo
Sottocchio
Sottoccupazione
Sottochiave
Sottocoppa
Sottocosto
Sottocultura
Sottocuoco
Sottofamiglia
Sottogamba
Sottogenere
Sottogonna
Sottogoverno
Sottogruppo
Sottoinsieme
Sottolinguale
Sottolio
Sottomano
Sottomarino
Sottomesso
Sottonotato
Sottopassaggio
Sottopopolazione
Sottoposto
Sottoperfetto
Sottoprezzo
Sottoprodotto
Sottordine
Sottoscritto
Sottoscrittore
Sottosopra
Sottostante
Sottostazione
Sottosuolo
Sottosviluppato
Sottotetto
Sottotitolo
Sottovaso
Sottovia
Sottovoce
Sottosviluppato
Sottotetto
Sottotitolo
Sottovaso
Sottovia
Sottovoce
Sottovia
Sottovoce

Cercate di trovare il significato delle espressioni!
Inviate le risposte a: ikaramali@hotmail.com

Nessun commento:

Posta un commento