Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

martedì 4 giugno 2013

Chiavi: Progetto Italiano 1 4° TEST DI RICAPITOLAZIONE

4° TEST DI RICAPITOLAZIONE
A 1. vi conoscete, 2. si trova, 3. Ti senti, 4. si chama, 5. si copre, 6. Ci annoiamo, 7. si aiutano, 8. ci sbrighiamo
B 1. ci siamo preparati, 2. si sono fatti, 3. si è laureato, 4. vi siete vestiti, 5. vi siete messe, 6. si sono addormentati, 7. Mi sono preoccupato, 8. ci siamo divertiti
C 1. mettete; 2. prendi, scrivi; 3. entrate; 4. fumare; 5. chiudi; spegni; 6. bere, bevi; 7. pensate; 8. parla , finisci; 9. mangiare; 10. giocate
D 1. Gli ha portato, 2. le ho risposto, 3. ci hanno portato, 4. gli abbiamo parlato, 5. ne ho data, 6. Gli faranno compagnia, 7. gli ho consegnato, 8. gli ho chiesto, 9. le ho mostrato, 10. ci rende difficile

Nessun commento:

Posta un commento