Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

martedì 29 marzo 2011

Orale Celi 3, Προφορικά B2: Inquinamento

 Parole chiavi:
spiaggia piena di rifiuti, inquinamento,
ambiente, l'immondizia, sacchetti di plastica,
raccolta differenziata, spazzatura, bidone/contenitore,
 ecologia, riciclaggio,ecosistema, materie biodegradabili, riffiuti tossici/radioattivi, inquinamento delle acque, degrado ambientale, ambientalista,
                                                                                                 Parole chiavi
inquinamento atmosferico, smog, misure ambientalistiche, coscienza/mentalita ecologica, gas di scarico, buco dell'ozono/effetto serra


Nessun commento:

Posta un commento