Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

martedì 19 aprile 2011

i migliori film italiani di tutti i tempi1
1948
De Sica
2
UMBERTO D
1952
De Sica
3
OTTO E MEZZO
1963
Fellini
4
ROMA CITTA' APERTA
1946
Rossellini
5
SCIUSCIA'
1946
De Sica
6
LA DOLCE VITA
1960
Fellini
7
LA BATTAGLIA DI ALGERI
1966
Pontecorvo
8
LA GRANDE GUERRA
1959
Monicelli
9
ROCCO E I SUOI FRATELLI
1960
Visconti
10
IL SORPASSO
1962
Risi
11
GERMANIA ANNO ZERO
1947
Rossellini
12
AMARCORD
1974
Fellini
13
I SOLITI IGNOTI
1958
Monicelli
14
C'ERA UNA VOLTA IL WEST
1969
Leone
15
L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI
1978
Olmi
16
IL VANGELO SECONDO MATTEO
1964
Pasolini
17
1954
Fellini
18
BELLISSIMA
1951
Visconti
19
UNA VITA DIFFICILE
1961
Risi
20
ACCATTONE
1961
Pasolini
21
IL CONFORMISTA
1970
Bertolucci
22
PAISA'
1946
Rossellini
23
SENSO
1954
Visconti
24
INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO
1970
Petri
25
IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO
1966
Leone
26
LE NOTTI DI CABIRIA
1957
Fellini
27
IO LA CONOSCEVO BENE
1965
Pietrangeli
28
L'ARMATA BRANCALEONE
1966
Monicelli
29
L'AVVENTURA
1960
Antonioni
30
IL GATTOPARDO
1963
Visconti
31
OSSESSIONE
1943
Visconti
32
LA MEGLIO GIOVENTU'
2003
Giordana
33
I VITELLONI
1953
Fellini
34
LA TERRA TREMA
1948
Visconti
35
I PUGNI IN TASCA
1965
Bellocchio
36
LA GRANDE ABBUFFATA
1973
Ferreri
37
NUOVO CINEMA PARADISO
1988
Tornatore
38
DILLINGER E' MORTO
1969
Ferreri
39
UNA GIORNATA PARTICOLARE
1977
Scola
40
IL POSTO
1961
Olmi
41
LUDWIG
1973
Visconti
42
C'ERAVAMO TANTO AMATI
1974
Scola
43
SALVATORE GIULIANO
1962
Rosi
44
LA NOTTE
1960
Antonioni
45
TOTO', PEPPINO E LA MALAFEMMINA
1956
Mastrocinque
46
MIRACOLO A MILANO
1951
De Sica
47
GUARDIE E LADRI
1951
Steno e Monicelli
48
MORTE A VENEZIA
1971
Visconti
49
MAMMA ROMA
1962
Pasolini
50
DIVORZIO ALL'ITALIANA
1962

Germi

                                                                                                         πηγή; http://www.claudiocπlombo.net

Nessun commento:

Posta un commento