Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

sabato 16 aprile 2011

Grammatica: articolo determinativo maschile


L’articolo determinativo-Οριστικό άρθρο
Maschile
               Singolare                               Plurale
il ragazzo,bambino
Πηγαίνει μπροστα από όλες τις αρσενικές λέξεις που ξεκινούν από σύμφωνο.

i ragazzi, bambini
Στον πληθυντικό ισχύει ο ίδιος κανόνας, από το il του ενικού φεύγει το l και παραμένει μόνο το i.
l’aereo, uomo
To l πηγαίνει μπροστά από όλες τις αρσενικές λέξεις που ξεκινούν από φωνήεν.
gli aerei, uomini

lo sport, zio                                     
Το lo πηγαίνει μπροστά από τις αρσενικές λέξεις που ξεκινούν από z, pn, ps, y, s+σύμφωνο ecc.
gli sport, zii


٭Αρσενικές λέξεις είναι εκείνες που έχουν κατάληξη  -o ή που  γενικότερα εμπεριέχουν στο νόημα τους το γένος.
Es. il padre, il prete, l’uomo, il marito, il ragazzo ecc.

٭Ωστόσο υπάρχουν πολλές λέξεις που λήγουν σε e και μοιράζονται και στα 2 γένη.

٭Οπότε πρέπει να ξέρουμε ότι η κατάληξη ore δηλώνει ότι η λέξη είναι αρσενικού γένους. Es. l’attore, l’orrore, lo stupore ecc.


Επίσης το ίδιο ισχύει για τις καταλήξεις:
-ale es. il carnevale
-one es. l'ombrellone
-glione es. maglione
-ume es. il fiume
-ame es. il falegname
-iere es. il bicchiere
-ile es. il cortile

٭Ακόμα υπάρχουν μερικές που αν και λήγουν σε –α είναι αρσενικές, και αυτές είναι κυρίως ελληνικής προέλευσης.
Εs. Il problema, il tema, il programma, il clima, il telegramma, il panorama. (Ο σχηματισμός του πληθυντικού τους ακολουθεί τους κανόνες των αρσενικών, Es. il temai temi)

٭Κάποιες λέξεις που λήγουν σε –α παίρνουν άρθρο ανάλογα με το φύλο που αναφέρονται κάθε φορά
Εs. Il/la turista, barista, tassista, pessimista, regista.

Nessun commento:

Posta un commento