Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

martedì 19 giugno 2012

Spregiativi - ΥποτιμητικάØ  H κατάληξηaccio/-accia:

H κατάληξηaccio/-accia κατά κύριο λόγο προσδίδει αρνητική  έννοια στις λέξεις με τις οποίες ενώνεται. Βέβαια σπανιότερα μπορεί να προσδίδει μια κάποια θετική έννοια υπό όρους πχ. fratellaccio (quel fratello terribile, detto affettuosamente)

Esempi:
giornata – giornataccia
tempo – tempaccio
parola – parolacciaØ  H κατάληξηicchio/-acchio:

H κατάληξηicchio/-acchio προσδίδει αρνητική  έννοια στις λέξεις με τις οποίες ενώνεται, κατά κύριο λόγο εκφράζει την μικρή αξία.


Esempi:
avvocato – avvocaticchio
uomo -- ominicchio


Ø  H κατάληξηastro/-astra:

H κατάληξηastro/-astra σημαίνει όμοιος με ή σχεδόν και χρησιμοποείται πάντα με αρνητική έννοια.


Esempi:
giovane – giovanastro
fratello – fratellastro
sorella -- sorellastra

Nessun commento:

Posta un commento