Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

martedì 19 giugno 2012

Nomi d' azione da verbiCategoria della parola base
Categoria della parola derivata
Suffissi
Παρατηρήσεις
Verbo

lavorare

rapire

Nome

lavorazione

rapimento
-zione, -sione

-mento


* Η κατάληξη –sione χρησιμοποιείται με τα ρήματαa β’ ή γ’ συζυγίας.

*πολλές φορές είναι δυνατόν να έχουμε και τις δυο καταλήξεις
mento, -zione, στην ίδια οικογένεια λέξεων όπου η κάθε μια χρησιμοποιείται σε διαφορετική περίπτωση
πχ. collocare , collocamento, collocazione

atterrare


telefonare
cadere
salire
atterraggio


telefonata
caduta
salita
-aggio


-ata
-uta
-ta
* η κατάληξη -aggio χρησιμοποιείται πολύ στο τεχνικό λεξιλόγιο

*δεν πρόκειται για τίποτα περισσότερο από τις καταλήξεις των ομαλών μετοχών στο θηλυκό γένος τους που συνδέονται με το ρήμα ανάλογα με την συζυγία.


rompere
chiudere


rottura
chiusura


-ura


* Η βάση είναι το participio passato και σε υτό προσθέτεται η κατάληξη -ura
difendere
ridere
difesa
riso
participio passato irregolare

Nessun commento:

Posta un commento