Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

martedì 19 giugno 2012

Nomi di qualita' da aggettivi


Categoria della parola base
Categoria della parola derivata
Suffissi
Παρατηρήσεις
Aggettivo

raffinato,
giovane

flessibile,
serio, vile

costante
prudente


allegro

avaro

entusiasta

sentimentale


curioso

Nome

raffinatezza,
giovinezza

flessibilità
serietà, viltà

costante
prudenza


allegria

avarizia

entusiasmo

sentimentalismo


curiosaggine


-ezza


-ità, -età, - tà


-anza, -enza

-sore/-itrice

-ia

-izia


-asmo

-ismo


-aggine

*μερικές λέξεις σε –enza, -anza προέρχονται επίσης και από ρηματική βάση
es. alleare à alleanza

Nessun commento:

Posta un commento