Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

domenica 9 ottobre 2011

Celi 2 Πληροφορίες


Φάσεις Εξέτασης:
                                                                           Συνολική διάρκεια εξέτασης 2h 35m
Α. Comprensione della lettura    
Β. Produzione di testi scritti
C. Comprensione dell' ascolto
D. Produzione OraleΑ. Comprensione della lettura    
Durata della prova 2h (comprende la produzione di testi scritti)
Numero testi: circa 15
Lunghezza dei testi: tra le 800 e le 900 parole

Input
Compito richiesto al candidate
Formato delle risposte
A1.
7 brevi testi
(es. avvisi, istruzioni, messaggi promozionali)
Individuare il significato scegliendo l’opzione corretta fra le tre fornite
Scelta multipla a 3 opzioni
A2
1 testo (200 parole circa) (interviste, articolo, opuscoli ecc)
Indicare se le affermazioni contenute in una lista sono presenti o non nel testo
Scelta binaria
A3.
Lista di frasi da completare con una sola parola
Completare le frasi scegliendo la parola mancante fra quattro opzioni
Completamento con scelta multipla a 4 opzioni
A4.
1 testo (200 parole circa) (interviste, articolo, informazioni di vario tipo ecc)
Completare il testo inserendo negli spazi numerati la parola opportune scegliendola fra le tre opzioni fornite
Abbinamento Completamento con scelta multipla a 3 opzioni
A5.
Lista di frasi da completare con un pronome
Completare la frase con il pronome opportuno
CompletamentoB. Produzione di testi scritti   
Durata della prova 2h (comprende la comprensione della lettura)
Numero testi: 3
Lunghezza dei testi: circa 150 parole


Input
Compito richiesto al candidate
Formato delle risposte
B.1
Moduli, formulari questionari, pagine di agenda
Compilare un modulo/formulario, rispondere a un questionario/riempire una pagina di una agenda personale
Completamento
B.2
1 compito contestualizzato con obiettivi e destinatari definiti e una breve traccia da seguire
Esprimere, in relazione al compito richiesto, alla situazione e ai destinatari, determinate attivita/funzioni rispettando la traccia
Breve lettera informale/annuncio
(50 parole circa)
B.3
1 compito con obiettivi ben definiti e una breve traccia da seguire
Elaborare in forma semplice, ma coerente e coesa, un breve testo per descrivere, raccontare, precisando qualche particolare ed esprimendo il proprio pensiero
Lettera/Cronaca
(100 parole circa)
C. Comprensione dell' ascolto
Durata della prova 20 minuti
Numero testi: circa 12

Input
Compito richiesto al candidate
Formato delle risposte
C1.
4 brevi monologhi e/o dialoghi
(messaggi di segreterie telefoniche, rapide battute di dialogo, pubblicita ecc.)
Indicare, in riferimento al testo ascoltato l’affermazione corretta scegliendola fra le tre proposte
Scelta multipla a 3 opzioni
C2
4 brevi monologhi 
(notizie, informazioni pubblicitarie ecc.)
Indicare, in riferimento al testo ascoltato l’affermazione corretta scegliendola fra le tre proposte
Scelta multipla a 3 opzioni
C3.
1 testo
dialogo/monologo
(200 parole circa)
Abbinare al testo ascoltato delle affermazioni in una lista, riportate come compaiono nel testo
Scelta binaria
C4.
1 testo
monologo
(200 parole circa)
Abbinare al testo ascoltato delle affermazioni in una lista, riportate con parole diverse
Scelta binaria


D. Produzione Orale
Durata della prova circa 10 minuti


Input
Compito richiesto al candidate
Formato delle risposte

Domande iniziali poste dall’ interlocutore
Rispondere alle domande ed interagire con l’ interlocutore senza preventiva preparazione
Intervista/conversazione
Un candidato
Un interlocutore
Un esaminatore

Foto/immagini/illustrazioni (consegnate al candidate 10-15 minuti prima dell’inizio della prova) con domande poste dall’ interlocutore
Descrivere nei tratti essenziali e in maniera semplice e lineare foto ecc. Rispondendo alle domande ed interagendo con l’ interlocutore
Intervista/conversazione
Un candidato
Un interlocutore
Un esaminatore

Indicazioni utili a descrivere la situazione e il compito assegnato
(consegnate al candidate 10-15 minuti prima dell’inizio della prova)
Interagire con l’interlocutore in maniera semplice ma efficace in una “role-play situation”
Role-play
Un candidato
Un interlocutore
Un esaminatore

Nessun commento:

Posta un commento