Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

domenica 9 ottobre 2011

Celi 1 Πληροφορίες

Φάσεις Εξέτασης:
                                                                           Συνολική διάρκεια εξέτασης 2h 30m
Α. Comprensione della lettura    
Β. Produzione di testi scritti
C. Comprensione dell' ascolto
D. Produzione OraleΑ. Comprensione della lettura    
Durata della prova 2h (comprende la produzione di testi scritti)
Numero testi: 20
Lunghezza dei testi: tra le 500 e le 600 parole

Input
Compito richiesto al candidate
Formato delle risposte
A1.
4 brevi testi con illustrazioni
Individuare le informazioni contenute nel messaggio scegliendo l’opzione corretta fra le due proposte
Scelta binaria
A2
5 brevi testi con illustrazioni
Abbinare il testo all’ illustrazione opportune
Abbinamento
A3.
2 liste da ricostruire
Ricostruire le frasi abbinandone le parti dale due liste
Abbinamento
A4.
2 liste con domande e risposte
Abbinare domanda e risposta
Abbinamento
A5.
5 brevi testi  con item

Scelta multipla
B. Produzione di testi scritti   
Durata della prova 2h (comprende la comprensione della lettura)
Numero testi: 2
Lunghezza dei testi: tra le 80 e le 100 parole


Input
Compito richiesto al candidate
Formato delle risposte
B1.
1 breve testo di circa 120 parole da completare (lettere, cartoline, brevi cronsache ecc.)
Completare un testo (inserendo negli spazi numerate una sola parola)
Completamento
B2.
Traccia schematica (tabella, pagina di una agenda ecc.)
Elaborare su traccia un breve testo scritto (80 parole circa)
Breve testo scritto, tipo:
-Diario
-Resoconto, cronaca
-LetteraC. Comprensione dell' ascolto
Durata della prova 20 minuti
Numero testi: circa 30
Lunghezza dei testi: tra le 600 e le 700 parole


Input
Compito richiesto al candidate
Formato delle risposte
C1.
10 brevi monologhi e/o dialoghi
Individuare la funzione scegliendo l’opzione corretta fra le due proposte
Scelta binaria
C2
6 brevi monologhi del tipo informativo con illustrazioni
Abbinare il testo di riferimento all’ illustrazione opportuna
Abbinamento
C3.
5 brevi monologhi
Indicare se le affermazioni contenute in una lista sono presenti o non presenti nei testi ascoltati
Scelta binaria
C4.
5 brevi monologhi (annunci pubblicitari di vario tipo)
Indicare l’ affermazione corretta scegliendo fra 2 opzioni
Scelta binaria

D. Produzione Orale
Durata della prova circa 10 minuti


Input
Compito richiesto al candidate
Formato delle risposte

Domande poste dall’ interlocutore
Rispondere alle domande poste dall’ interlocutore senza preventiva preparazione
Intervista/conversazione
Un candidato
Un interlocutore
Un esaminatore

Illustrazioni o vignette (consegnate al candidate 10-15 minuti prima dell’inizio della prova)
Descrivere, anche sollecitato dall’ interlocutore, quanto rappresentato in una o piu illustrazioni o vignette in sequenza
Intervista/conversazione
Un candidato
Un interlocutore
Un esaminatore

Indicazioni utili a descrivere una situazione di ricorenza quotidiana (consegnate al candidate 10-15 minuti prima dell’inizio della prova)
Interagire con l’interlocutore in una “role-play situation”
Role-play
Un candidato
Un interlocutore
Un esaminatore

Criteri di valutazione e punteggi del CELI 1

1o fascicolo: PARTE A e PARTE B
Prova
Criteri e punteggi
Punteggio comlessivo della prova
Rilevanza della prova
Parte A

A.1
1 punto per ogni risposta corretta
1 punto in meno per ogni risposta errata
0 punti per l’ astenzione
il punteggio ottenuto viene riportato su un punteggio complessivo di 30 punti
25%
A.2
1 punto per ogni risposta corretta
1 punto in meno per ogni risposta errata
0 punti per l’ astenzione
A.3
1 punto per ogni risposta corretta
1 punto in meno per ogni risposta errata
0 punti per l’ astenzione
A.4
1 punto per ogni risposta corretta
1 punto in meno per ogni risposta errata
0 punti per l’ astenzione
A.5
2 punti per ogni risposta corretta
1 punto in meno per ogni risposta errata
0 punti per l’ astenzione
Parte B
B.1
1 punto per ogni completamento corretto
20 punti
15%
B.2
Da 0 a 10 punti assegnati seguendo la relative scala di competenze

2o fascicolo: PARTE C

Prova
Criteri e punteggi
Punteggio comlessivo della prova
Rilevanza della prova

Parte C

C.1
1 punto per ogni risposta corretta
1 punto in meno per ogni risposta errata
0 punti per l’ astenzione
il punteggio ottenuto viene riportato su un punteggio complessivo di 40 punti
30%

C.2
1 punto per ogni risposta corretta
1 punto in meno per ogni risposta errata
0 punti per l’ astenzione

C.3
1 punto per ogni risposta corretta
1 punto in meno per ogni risposta errata
0 punti per l’ astenzione

C.4
1 punto per ogni risposta corretta
1 punto in meno per ogni risposta errata
0 punti per l’ astenzionePARTE D: Prova di Produzione Orale

Prova
Criteri e punteggi
Punteggio comlessivo della prova
Rilevanza della prova

Parte D
Da 1 a 4 punti assegnati seguendo la relative scala di competenze.
il punteggio ottenuto viene moltiplicato per 10.
Punteggio complessivo= 40 punti
30%
Punteggio della Prova Scritta
90 punti
Punteggio della Prova Orale
40 punti
Punteggio complessivo
130 punti

Per superare l’ esame del Celi 1 e necessario ottenere un minimo di
54 punti nella Prova Scritta
25 punti nella Prova OraleNessun commento:

Posta un commento