Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

domenica 21 novembre 2010

Il Venerdi 17.. e altre superstizioni..

Fin dall'antichità il numero 17 è stato fortemente collegato alla sfortuna. La maggioranza ritiene che la superstizione fosse nata, ai tempi dell'antica Roma, a causa della consuetudine di incidere sulle pietre funerarie la parola "VIXI" (che vuol dire vissi, sono vissuto), il cui anagramma "XVII" equivale a 17 nel sistema di numerazione romano.


Από την αρχαιότητα το νούμερο 17 είναι συνδεδεμένο με την ατυχία για τους Ιταλούς, σύμφωνα με τους περισσότερους η προκατάληψη αυτή προκύπτει από τους χρόνους της αρχαίας Ρώμη όπου στους επιτάφιους τύμβους την λέξη VIXI (λατ. που σημαίνει έχω ζήσει, άρα έχω πεθάνει) του οποίου το ανάγραμμα είναι το XVII που αντιστοιχεί στο νούμερο 17 σύμφωνα με το ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης.
La Smorfia Napoletana è una serie di numeri dati dalla lettura dei sogni da giocare al Lotto. L'origine del termine "smorfia" è incerta, ma la spiegazione più frequente è che sia legata al nome di Morfeo, il dio del sonno nell'antica Grecia. La smorfia è tradizionalmente legata alla città di Napoli, che ha una lunga tradizione di affetto nei confronti del gioco del lotto, ma esiste un gran numero di smorfie locali legate ad altre città. Ogni parola, nome, oggetto e tante volte anche movimenti corrispondono sempre a dei numeri.
H "Smorfia" είναι ένα βιβλίο το οποίο εξηγεί τα όνειρα (ονόματα, αντικείμενα ακόμα και κινήσεις σε αριθμούς) με σκοπό την συμπλήρωση του τυχερού λόττο! Η Smorfia είναι συνδεδεμένη παραδοσιακά με την Νάπολη όπου οι κάτοικοι είναι ένθερμοι οπαδοί του λόττο, παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλα είδη βιβλίων Sforfia στις επιμέρους ιταλικές πόλεις. Η καταγωγή του όρου Smorfia είναι αβέβαιη, παρόλα αυτά η πιο κοινή εξήγηση είναι ότι προέρχεται από τον Μορφέα, τον θεό του ύπνου κατά την αρχαία ελληνική μυθολογία.


Il viola porta sfortuna agli attori..
Il viola è il colore dei paramenti sacri usati durante la Quaresima. Nel medioevo venivano vietati, proprio in quel periodo, tutti i tipi di rappresentazioni teatrali e di spettacoli pubblici che si tenevano per le vie o le piazze delle città. Ciò comportava per gli attori e per tutti coloro che vivevano di solo teatro notevoli disagi. Non potendo lavorare, le compagnie teatrali non avevano neanche i mezzi per procurarsi il pane quotidiano, ed erano costrette a tirare la cinghia.
Questo è il motivo per cui il colore viola è odiato da tutti gli artisti, in generale, ma è vietato soprattutto in teatro dove con il passare dei secoli è diventato vera e propria superstizione.

To μωβ φέρνει ατυχία στους ηθοποιούς..
Το μωβ είναι το χρώμα των ιερών στολισμών κατά την διάρκεια της Σαρακοστής. Κατά τον Μεσαίωνα την περίοδο της Σαρακοστής απαγορεύονταν οι κάθε είδους παραστάσεις και τα δημόσια θεάματα που λάμβαναν χώρα στους δρόμους ή στις πλατείες της πόλης.
Αυτή η κατάσταση οδηγούσε σε οικονομική δυσχέρεια ενώ οι θίασοι έφταναν σε άσχημα σημεία πενίας, έτσι το μωβ είναι μισητό από τους καλλιτέχνες ενώ στο θέατρο "απαγορεύεται" ως μια πραγματική προκατάληψη!


Συνεχίζεται.....

Nessun commento:

Posta un commento