Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

giovedì 10 novembre 2011

Orale Celi 3, Προφορικά B2: Inquinamento Parole chiave:
spiaggia piena di rifiuti, inquinamento,
ambiente, l'immondizia, sacchetti di plastica,
raccolta differenziata, spazzatura, bidone/contenitore,
 ecologia, riciclaggio,ecosistema, materie biodegradabili, rifiuti tossici/radioattivi, inquinamento delle acque, degrado ambientale, ambientalista,
                                                                                                 Parole chiave
inquinamento atmosferico, smog, misure ambientalistiche, coscienza/mentalita ecologica, gas di scarico, buco dell'ozono/effetto serra

Nessun commento:

Posta un commento