Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

giovedì 14 ottobre 2010

Verbi e preposizioni Parte Seconda (D-P)

Dare una mano A fare qc –
Dare qc A qu –
Dare prova DI qc –
Decidere DI fare qc –
Decidersi A (fare) qc –
Dichiarare DI fare qc –
Diffidare DI/DA qu –
Dimenticare qc –
Dimenticare DI fare qc –  
Dimostrare DI qc –
Dire qc A qu –
Dire A qu DI fare qc –
Discutere DI/SU qc –
Disperare DI qc –
Disporre DI qc –
Disturbare qu –
Divorziare DA qu –
Domanadare DI qc –
Domandare qc A qu –
Domandare A qu un favore –
Dubitare DI qu/qc –

Emmergere DA qc –
Esitare A fare qc –
Essere pronto A fare qc –
Essere propenso A fare qc –
Evitare DI fare qc –

Farcela A fare qc –
Fare A meno DI qc –
Fare A pugni –
Fare DI testa sua –
Fare PER cattiveria –
Fare un intervista A qu –
Fare DI tutto –
Fare finta DI qc/qu –
Fare paura A qu –
Fermarsi A fare qc –
Fidanzarsi CON qu –
Fidarsi DI qu –
Fingere DI fare qc –
Finire DI fare qc –
Frequentare qc –

Garantire DI qc –
Giurare DI fare qc –
Gradire qc –

Imbattarsi IN qc/qu –
Immaginare DI fare qc –
Imparare qc DA qu –
Imparare A fare qc –
Impedire DI fare qc –
Impegnarsi A qc –
Imporre qc A qu –
Imporre DI fare qc –
Incaricare qu DI fare qc –
Incominciare A fare qc –
Incoraggiare A fare qc –
Indicare qc A qu –
Indurre A qc –
Informarsi SU/DI qu/qc –
Iniziare A fare qc –
Insegnare qc A qu –
Insegnare A qu A fare qc –
Insistere A qc –
Intendersi DI qc –
Interessarsi DI qu/qc –
Innamorarsi DI qc/qu –
Invitare qu A qc –
Invitare qu A fare qc –
Iscriversi A qc –
Ispirarsi A qc –

Lamentarsi DI qc/qu –
Limitarsi A qc –
Lottare CONTRO qc/qu –
Mandare qc A qu –
Meravigliarsi DI qc –
Meritare DI qc –
Mettersi A fare qc –
Minacciare DI qc –
Mirare A qc –
Mostrare qc A qu –
Non vedere l’ora DI fare qc –
Notare qc –

Obbligare A fare qc –
Occuparsi DI qc/qu –
Offrire qc A qu –
Ostinarsi A fare qc –
Parlare A qu DI qc –
Parlare CON qu DI qc –  
Parlare SUL serio –
Partecipare A qc –
Passare DA qu –
Passare DI mano IN mano –
Passare il tempo A fare qc –
Pensare A qu/qc –
Pensare DI fare qc –
Perdonare qc A qu –
Permettere qc A qu –
Permettere DI fare qc
Perseverare SU qc –
Portare A termine -
Preferire qc A qc –
Pregare qu DI fare qc –
Prendere IN giro –
Preparare qc A qu
Preoccuparsi DI/PER qu/qc –
Prepararsi A qc
Pretendere DI fare qc
Proibire DI fare qc –
Promettere qc A qu –
Promettere DI fare qc –
Proporre DI fare qc –
Proporsi DI fare qc –
Proteggere – qu/qc DA qu/qc –
Provare A fare qc –
Provenire DA
Provvedere A qc – 


Nessun commento:

Posta un commento